ŠJ Vorlina

MIMOŘÁDNÉ JEDNODENNÍ UZAVŘENÍ ŠJ VORLINA

   Ve středu 10. 7. 2024 bude ŠJ Vorlina uzavřena z důvodu celodenní odstávky elektřiny (8.00 - 14:00 hodin).

Hana Habalová, řed. šj 

PŘEPLATKY ZA STRAVNÉ 2023/2024

Vážení rodiče,

přeplatky za stravné hrazené trvalým příkazem a inkasní platbou, vzniklé ve školním roce 2023/2024, budeme hromadným příkazem (automaticky všem) zasílat zpět na účty plátců v týdnu od 8.7. - 12. 7. 2024.

Přeplatky vzniklé hotovostní platbou bude možné vyzvednout v kiosku šj v průběhu prázdnin, nebo zůstanou na stravovacím kontu dítěte/žáka pro další školní rok. Z těchto přeplatků ale obědy od září automaticky nepřihlašujeme, pouze na Vaši žádost (e-mailem, sms, telkefonicky).

Obědy si můžete na konci srpna přihlásit sami v aplikaci strava.cz.

 

Hana Habalová, ved. šj

 

 

 

 

 

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ

 

Pro přihlášení nového strávníka do systému ŠJ Vorlina je nutné provést toto:

  1. Na www.strava.cz v záložce Registrace musíte vyplnit požadované údaje (č. jídelny je 3203) a poté odeslat (příloha č. 1).
  2. Po autorizaci Vašich údajů Vám bude zasláno e-mailem Potvrzení registrace nového klienta (příloha č. 2).
  3. Po zapsání údajů do evidence ŠJ Vám bude zaslána na e-mail již vyplněná přihláška (příloha č. 3), kterou musí podepsat zákonný zástupce dítěte/žáka/studenta a poté naskenovat a odeslat ZPĚT do ŠJ Vorlina (ji.vorlina@tiscali.cz).
  4. Každý strávník musí při výdeji objednané stravy (kromě dětí z MŠ) používat bezkontaktní čip/ISIC kartu, které si může zakoupit v kiosku šj (pouze v hotovosti), nebo již jinde zakoupený čip/ISIC kartu musí přihlásit do evidence šj (také v kiosku). 
  5. Na www.sjvorlina.cz v nabídce Ke stažení jsou informace k platbám, odhlašování a výběru obědů.

 

Založení strávníka (pdf 324,69 kB)

PŘIHLÁŠKA PŘI ZMĚNĚ ŠKOLY

Děti z MŠ Vorlina, které přestupují na ZŠ Vorlina a žáci ZŠ Vorlina, kteří přestupují na OA Vlašim, NEMUSÍ znovu podávat přihlášku ke stravování.

Zákonný zástupce pouze zašle e-mail na ji.vorlina@tiscali.cz s informací o přestupu spolu s označením třídy, do které dítě/žák po prázdninách nastoupí. 

Tímto vám zůstanou stejné přihlašovací údaje na www.strava.cz a VS pro platby trvalým příkazem, které jste měli nastavené v předešlém období.

UZAVŘENÍ ŠJ VORLINA

V týdnu od 1. 7. - 5. 7. 2024 bude školní jídelna uzavřena.

Vařit budeme opět od pondělí 8. 7. , až do konce prázdnin.

Hana Habalová, řed. šj

 

Pořízení technologie do ŠJ Vorlina

ŠJ Vorlina v rámci Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova zažádala o pořízení nových technologií v podobě nerezového elektrického dvouplášťového varného kotle o objemu 250 l a vysokovýkonného mrazícího nebo chladícího zařízení (šokeru), které je schopno dle parametrů za určitý čas zchladit nebo zmrazit potraviny na požadovanou teplotu (těstoviny, pomazánky, maso, atd.). Nové stroje umožní v provozu školní kuchyně rychlejší, efektivnější a energeticky úspornější přípravu obědových příloh, obědů a svačinek pro všechny naše strávníky a zlepší pracovní podmínky zaměstnanců kuchyně. 

Pořízení technologie do ŠJ Vorlina (pdf 160,07 kB)

INFORMACE PRO ŽÁKY OA VLAŠIM

 

Žáci 4 ABC OA Vlašim mají obědy od 27. 4. 2024 – 30. 6. 2024 hromadně odhlášeny. 

Obědy si mohou přihlásit pouze na dny, kdy budou přítomni ve škole z důvodu maturitních zkoušek (v aplikaci strava.cz, telefonicky či e-mailem).

Žákům 2. a 3. ročníku OA Vlašim obědy ve dnech 20. 5. - 31. 5. 2024 hromadně odhlásíme (praxe).

Obědy si na tyto dny mohou opět sami přihlásit, ale již za plnou NEDOTOVANOU cenu ve výši 84,- Kč.


Přeplatky za stravné, které bylo hrazené trvalým příkazem nebo inkasní platbou, budou vráceny zpět na účty plátců v první polovině července.
Přeplatky za stravné hrazené v hotovosti vyplatíme v kiosku šj, stejně tak i vratnou zálohu za nepoškozený identifikační čip (100,- Kč).

 

Žádáme rodiče žáků 4. ročníků OA o zrušení trvalých příkazů a inkasních souhlasů pro platby obědů až po zaslání přeplatků.  

Změny sazeb DPH

Změny sazeb DPH obědů pro cizí strávníky

 

S účinností od 1. ledna 2024 dochází ke změně sazeb DPH u stravování poskytovaného školními jídelnami cizím strávníkům.

Stravování na jídelně (stravování formou stravovací služby) je přeřazeno ze sazby 10% DPH na sazbu 12% DPH. 

Pro výdej jídel do jídlonosičů a výdej jídel pro vývoz bez následného výdeje (dodání zboží) se sazba DPH mění z 15% DPH na sazbu 12% DPH.

Ceny obědů se v důsledku těchto změn nemění, od 3. ledna 2024 je cena 1 oběda nadále 90,- Kč včetně DPH.

Provoz ŠJ Vorlina o vánočních prázdninách

ŠJ Vorlina bude uzavřena od pondělí 25.12. - 2.1.2024.

Vařit budeme od středy 3.1.2024.

Stávka 27.11.2023

Vážení rodiče a naši strávníci,

na pondělí 27. 11. 2023 je vyhlášena celodenní výstražná stávka pro zaměstnance škol a školských zařízení. Přestože se nás, nepedagogických zaměstnanců, přímo dotýká jeden z důvodů vyhlášení této stávky, rozhodly jsme se v tento den jídelnu neuzavřít a pro naše strávníky vařit. 

Abychom se alespoň symbolicky připojily ke stávce a podpořily tak nesouhlas s navrhovanými změnami pro zaměstnance školních jídelen, budeme v pondělí vařit pouze jedno jídlo.

Věříme, že toto naše rozhodnutí přijmete s pochopením.

Děkujeme,

zaměstnanci ŠJ Vorlina

Ceny obědů od 1.9.2023

Vážení rodiče, žáci a naši strávníci,

s platností od 1.7.2023 jsou ceny dotovaných* obědů pro jednotlivé věkové kategorie dětí/žáků stanoveny takto:

Kategorie                                         Cena v Kč

Děti MŠ

3 - 6 let  celodenní                                46,- Kč

7 - 10 let celodenní                               51,- Kč

Žáci ZŠ

7 - 10 let       oběd                                29,- Kč

11 - 14 let     oběd                                 33,- Kč

15 a více let   oběd                               38,- Kč

Žáci OA 

15 a více let                                          38,- Kč

 

*Dotovaná cena obědů - oběd/celodenní stravování za dotovanou cenu lze poskytnout pouze po dobu pobytu dítěte/žáka ve škole/školském zařízení a v 1. den neplánované nepřítomnosti ve škole/školském zařízení (viz www.sj.vorlina.cz/ceník obědů).

 

Cizí (ostatní) strávníci                         90,- Kč 

(s účinností od 1.7.2023)

 

Ostatní informace o platbách obědů a jejich přihlášení na www.sjvorlina.cz/ke stažení. 

 

Přeplatky za stravné

Od středy 12. 7. 2023 budou zasílány přeplatky za stravné zpět na účty plátců (cca do pátku 14.7.2023).

Informace žákům OA Vlašim

INFORMACE PRO ŽÁKY OA VLAŠIM

Žáci 4A a 4C OA Vlašim mají obědy od 27. 4. 2023 – 30. 6. 2023 hromadně odhlášené.

Obědy si mohou přihlásit pouze na tyto dny (přihlašují si již sami):

ve dnech 2. 5. – 4. 5. 4AC OA (didaktické testy)

ve dnech 16. 5. – 18. 5. 4A (ústní maturity)
ve dnech 22. 5. – 24. 5. 4C (ústní maturity).

Žáci 1. - 3. ročníku OA Vlašim mají obědy ve dnech 2.5. - 3.5.2023 hromadně odhlášené (ředitelské volno).
Žáci 2. a 3. ročníku OA Vlašim mají obědy ve dnech 15. - 26.5.2023 hromadně odhlášené (praxe).

Přeplatky za stravné, které bylo hrazené převodem nebo inkasní platbou, budou vráceny zpět na účty plátců v první polovině července.

Přeplatky za stravné hrazené v hotovosti vyplatíme v kiosku šj.

 

Provoz ŠJ Vorlina o vánočních prázdninách

Provoz ŠJ Vorlina o vánočních prázdninách

ŠJ Vorlina bude uzavřena od 23. 12. 2022 do 2. 1. 2023. 

Vařit budeme opět 3. 1. 2023.

Zvolte stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5