ŠJ Vorlina

OBĚDY V TÝDNU 23.7. - 27.3.2020

Vlašim 20.3.2020

OBĚDY NA DALŠÍ DNY

Vážení,

celý příští týden, tj. 23.3. – 27.3.2020, budeme seniorům i nadále doručovat obědy POUZE ve spolupráci s Charitou Vlašim.

Zároveň jsme Vám (seniorům) zaslali 2x jídelní lístek na příští týden.

1x zůstane Vám a 1x nám jídelní lístek zašlete zpět (při předání kastrůlků pracovnicím Charity Vlašim) s označenými dny, kdy chcete oběd dovést a s počtem požadovaných porcí (např. 1x).

Informace ohledně dalšího týdne, tj. 30.3. – 3.4.2020, zašleme opět takto na konci příštího týdne.

Pracujícím budou obědy vydávány nadále " z okna" ve školní jídelně.

Většině z Vás byly obědy přihlašované na následující období po zaplacení v hotovosti v kiosku ŠJ.

Do odvolání NEPŘIJÍMÁME hotovostní platby.

Platby zasílejte na účet ŠJ 0322245369/0800 s VS, který jsme Vám předali a následně si obědy odhlašujte v aplikaci strava.cz, zasláním emailu či telefonicky.

Zaměstnanci OA si obědy odhlašují nadále sami.

Zaměstnanci ZŠ mají obědy do odvolání odhlašované hromadně šj.

 

 

Veškerá tato opatření provádíme z důvodu ochrany Vašeho zdraví a zdraví našich zaměstnanců.

 

 

Děkujeme za pochopení.

kuchařky ŠJ Vorlina 

Změna jídelního lístku v týdnu 16.3. - 20.3.2020

Změny (silně vyznačené) oproti původnímu jídelnímu lístku (www.sjvorlina a v aplikaci strava.cz).

ZMĚNA JÍDELNÍHO LÍSTKU

16.3. PONDĚLÍ

BEZE ZMĚNY

17.3. ÚTERÝ

BEZE ZMĚNY

18.3. STŘEDA

Čočka na kyselo, učňovský párek, zelný salát s křenem + BLP dieta

19.3. ČTVRTEK

Kuřecí plátek zapečený se sýrem, bramborová kaše, čerstvá paprika + BLP dieta

20.3. PÁTEK

BEZE ZMĚNY

Provoz ŠJ Vorlina od pondělí 16.3.2020

Od pondělí 16.3. 2020 bude Školní jídelna Vorlina zajišťovat pouze zaměstnanecké stravování, tzn. pro dosavadní odběratelské firmy a pracující.

Stravování pro seniory a ostatní strávníky, do této doby poskytované v prostorách školní jídelny, bude možné po dohodě s Charitou Vlašim zajišťovat i na dále, ale v rámci jejích služeb, tzn. rozvoz obědů domů. Podrobnosti sdělíme v pondělí 16.3. v době původně plánovaného výdeje obědů těmto strávníkům.

Ostatní činnosti školní jídelny se ruší.

 

S účinností od 14. 3. 2020 do 24. 3. 2020 do 6:00 hodin. 

Hana Habalová, ředitelka ŠJ Vorlina

 

 

Ukončení stravování dětí v MŠ Vorlina

Od pondělí 16.3.2020 nebude školní jídelna Vorlina připravovat stravu pro děti v MŠ Vorlina z důvodu jejího uzavření.

Toto rozhodnutí platí do odvolání.

 

Hana Habalová, ředitelka ŠJ Vorlina

Obědy pro zaměstnance OA Vlašim

 

Zaměstnanci OA Vlašim si nadále, až do odvolání, odhlašují a přihlašují obědy na jednotlivé dny individuálně.

 

 

PROVOZ ŠJ V DOBĚ ZAVŘENÍ ŠKOL

Vážení rodiče, žáci a naši strávníci,

po dobu uzavření ZŠ Vorlina a OA Vlašim budou dětem obědy odhlášeny.

Obědy odhlásíme po tuto dobu i zaměstnancům ZŠ Vorlina, zaměstnanci OA si obědy zatím odhlašují sami (11.3. a 12.3.). 

 

Od 11.3.2020 budeme vařit pouze oběd č.1.

Výdej obědů pro pracující bude od 11,00 - 11,30 hodin a pro ostatní strávníky od 11,30 - 12,00 hodin.

 

Hana Habalová

ŠJ Vorlina

Zvýšený výskyt střevní virózy u žáků ZŠ Vorlina

Vážení rodiče,

v pátek 10. 1. 2020 byl ve školní jídelně Vorlina proveden státní zdravotní dozor Krajskou hygienickou stanicí v Benešově, z důvodu zvýšeného výskytu gastroenteritid u žáků školy.

Tento dozor neodhalil porušení v oblasti bezpečnosti potravin ani závady v dodržování osobní a provozní hygieny ve školní jídelně.

Školní jídelna přijala zvýšená protiepidemická opatření, zejména provádění zesílené dezinfekce všech ploch, povrchů a nádobí používaného v jídelně a kuchyni.

Žádáme všechny žáky a ostatní stravující o dodržování zásad osobní hygieny při manipulaci se stravou (mytí rukou před vstupem do jídelny, odebrat jídelní příbor a skleničku pouze v počtu pro vlastní potřebu).

Děkujeme.

Hana Habalová

řed. ŠJ Vorlina

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 2019

Vážení strávníci,

 

v době vánočních prázdnin, tj. od 21.12.2019 do 3.1.2020 včetně, bude školní jídelna uzavřena.

Provoz jídelny začne opět v pondělí 6.1.2020.

 

Strávníky, kteří platí zálohy na stravné formou inkasa upozorňujeme, že příkaz k úhradě vydá jídelna již 18.12.2019.

 

Přejeme všem hezké prožití vánočních svátků.

Kolektiv ŠJ Vorlina

 

Podzimní prázdniny a ředitelské volno

Vážení strávníci, žáci a rodiče,

v době podzimních prázdnin a ředitelského volna, tj. 29. 10. -  1. 11. 2019, mají žáci a zaměstnanci ZŠ Vorlina a OA Vlašim obědy odhlášené. Pro ostatní strávníky bude školní jídelna otevřena.

Žáci, kteří si obědy platí v hotovosti, si musí zajistit včas přihlášení obědů na měsíc listopad, nejlépe v týdnu 21.10. - 25.10.2019.

 

 Přejeme příjemné prázdninové zážitky.

Objednání a výběr obědů

OBJEDNÁNÍ A VÝBĚR OBĚDŮ

 

Od 1.11.2012 bude možné si objednat Vámi vybraný druh jídla. Tento výběr bude možné uskutečnit na internetových stránkách www.Strava.cz.

 

Od 1.8.2018 je ve školní jídelně nainstalován OBJEDNÁVKOVÝ BOX s možností tisku náhradních stravenek.

 

V případě, že strávník zapomene kartu/čip je možné na objednávkovém terminálu, po zadání příjmení a hesla, vytisknout náhradní stravenku.

Terminál ověří, že má strávník nárok na stravu (má zaplacené a přihlášené obědy) a vytiskne POUZE 1x NÁHRADNÍ STRAVENKU.

V případě ztráty této vytištěné stravenky je nutné koupit oběd nový, tento je v programu zapsán již jako VYDANÝ.

 

V případě vzrůstajícího počtu těchto tištěných stravenek (a zjištění opakujících se strávníků) je možné tuto službu od určeného počtu (např. max. 6x) na osobu/měsíc zpoplatnit.

 

Zároveň je možné na tomto boxu provádět objednání, odhlášení a výběr obědů jako v internetové aplikaci www.strava.cz. Za stejných podmínek.

Výběr na následný týden bude možné provést týden dopředu, nejpozději však do středy do 11 hodin. V případě, že si oběd nevyberete vůbec nebo do stanoveného termínu, bude Vám automaticky objednán oběd číslo 1.

 

Upozornění: Je NUTNÉ včas zadat vstupní informace (uživatelské jméno a heslo) v kiosku školní jídelny!

PŘIHLÁŠKY NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Přihlášky nových strávníků na školní rok 2019/2020 budeme přijímat již od konce června a v průběhu celých prázdnin. Zájemci o stravování obdrží při předání podepsané přihlášky veškeré potřebné údaje v kiosku ŠJ. Cena čipu na nový školní rok se nemění, tj. 130,00 Kč. Čip i karta se platí v hotovosti na místě. Pokud strávník/zákonný zástupce nemůže vyřídit přihlášení ke stravování osobně, lze přihlášku zaslat vyplněnou, podepsanou a naskenovanou na e-mail školní jídelny ji.vorlina@tiscali.cz. 

Údaje na přihlášce je nutné vyplnit, jinak strávník nebude zařazen do databáze. Následně vám budou zaslány na uvedený e-mail přihlašovací údaje potřebné pro plynulý průběh stravování a plateb.

Pokud budete žádat o dietní stravování, je nutné navštívit ŠJ osobně (zákonní zástupci) a vše prokonzultovat na místě. Děkujeme.

 

 

Přihláška ke stravování (pdf 235,33 kB)

VRÁCENÍ PŘEPLATKŮ NA ÚČTY

Ve čtvrtek 4. 7. 2019 bude proveden hromadný příkaz k vrácení přeplatků na účty plátců, kteří si posílají nebo jim jsou strženy zálohy na stravné trvalým/jednorázovým příkazem či souhlasem k inkasu.

Plátce, kteří obdrželi přeplatky zpět upozorňujeme, že koncem srpna 2019 bude nutné na další období opět zadat trvalé příkazy /pokud máte limitované období příkazu/ nebo provést jednorázový příkaz, aby mohli strávníci na oběd již 2. 9. 2019. 

V momentě připsání Vaší platby na účet školní jídelny budou obědy automaticky přihlášeny již od 2. 9. 2019.

Přeplatky vzniklé z hotovostních plateb Vám budou vyplaceny v kiosku ŠJ.

  

NABÍDKA OBĚDŮ V TÝDNU OD 2.9.- 6.9.2019

Vážení rodiče, žáci a naši strávníci,

 

vzhledem k stále probíhajícímu přihašování nových strávníků, zejména z řad žáků, budeme v prvním týdnu nového školního roku vařit pouze jeden druh jídla.

Od 9.9.2019 (po ustálení počtu strávníků) budeme opět nabízet od pondělí do čtvrtka dva druhy jídel.

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci v nadcházejícím školním roce.

kolektiv ŠJ Vorlina

 

ŽÁKŮM KONČÍCÍM ŠKOLNÍ DOCHÁZKU

Žádáme žáky, kteří končí školní docházku na základní škole a obchodní akademii a jejich rodiče, aby si zrušili trvalé příkazy pro platby obědů (po vrácení přeplatků 4.7.2019)

Pokud žáci ZŠ přecházejí na OA Vlašim, je nutné přestup nahlásit v kiosku ŠJ a nerušit příkaz/ souhlas k inkasu k platbám.Těmto strávníkům se z důvodu přestupu na jinou školu změní pouze VS (evidenční číslo strávníka). Ten bude nutné přepsat u plateb pro další školní rok.  

 

Žáci, kteří v tomto školním roce ukončí docházku na obědy, mohou v kiosku šj vrátit nepoškozený čip a bude jim vrácena záloha.

Žákům, kteří si hradili obědy v hotovosti a vznikl jim přeplatek, bude tento vyplacen v kiosku šj.

Na konci školního roku 2018/2019 bude všem končícím ročníkům, po vrácení přeplatků, zrušen přístup do aplikace strava.cz pro naši jídelnu.

 

Děkujeme za Vaši spolupráci a přejeme krásné prázdniny. 

 

 

 

 

 

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Ve dnech ředitelského volna, tj. 2.5. a 3.5.2019, mají žáci ZŠ Votlina a žáci 1.- 3. ročníku OA odhlášené obědy.

Zaměstnanci ZŠ Vorlina mají obědy odhlášeny také.

 

Školní jídelna Vorlina ve dnech 2.5. a 3.5.2019 vaří.

 

 

  

 

 

 

 

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

 

Vážení strávníci,
 v době velikonočních prázdnin, tj. 18. 4. - 22. 4. 2019, mají žáci a zaměstnanci ZŠ Vorlina a OA Vlašim obědy dhlášeny.
Pro ostatní strávníky a zákazníky je školní jídelna ve čtvrtek 18. 4. 2019 otevřena.

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO NA ZŠ VORLINA 5. 4. 2019

Žáci a zaměstnanci ZŠ Vorlina budou mít oběd  v pátek 5. 4. 2019 z důvodu ředitelského volna odhlášený.

Ostatní strávníci mají oběd přihlášený či odhlášený podle svých požadavků.

Školní jídelna bude v běžném provozu.

 

PROVOZ ŠJ OD 2.1.2019

 

Vážení strávníci,

ve dnech od 22.12.2018 do 1.1.2019 bude školní jídelna uzavřena.
Provoz bude opět zahájen 2.1.2019 (školní jídelna již bude vařit).

Žáci a zaměstnanci ZŠ budou mít obědy odhlášené do 4.1.2019 včetně.

Žáci a zaměstnanci OA budou mít obědy odhlášené do 2.1.2019 včetně.
Od 3.1.2019 budou mít obědy přihlášené podle způsobu platby obědů.


Ostatní strávníci mohou odebrat obědy již 2.1.2019.
 

Zvolte stranu: 1 | 2
vytvořilo Anawe