ŠJ Vorlina

Provoz ŠJ od 3. 5. 2021

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 2. STUPNĚ ZŠ A MŠ VORLINA

 

Žáci 2. stupně, kteří nastoupí od 3. května 2021 do školy, mají obědy v týdnech, kdy budou přítomni ve škole, automaticky přihlášeny. Pokud o stravování nebudete mít zájem, je nutné si obědy včas odhlásit.

Od 3. 5. – 7. 5. a v dalších týdnech prezenční výuky:

6.A, 6.C, 7.A, 7.C, 8.A, 8.C

 

Od 10. 5. – 14. 5. a v dalších týdnech prezenční výuky:

6.B, 7.B, 8.B, 9.A, 9.B

 

Všem dětem z MŠ Vorlina bylo od pondělí 3. 5. přihlášeno stravování. Pokud dítě nenastoupí do školky, je nutné stravu včas odhlásit.

 

Přihlašování a výdej obědů pro ostatní žáky na distanční výuce je nadále možný za stejných podmínek jako v minulém období (předchozí informace strávníkům).

 

 

Provoz ŠJ od 12. 4. 2021

INFORMACE PRO RODIČE A STRÁVNÍKY

 

PŘEDŠKOLNÍ DĚTI z MŠ (dle seznamu MŠ) mají od pondělí 12. dubna přihlášenou stravu. Odhlašování stravy provádějí rodiče.

 

ŽÁCI I. STUPNĚ, kteří nastoupí od pondělí 12. dubna do školy, budou mít obědy automaticky přihlášeny. Pokud o stravu nebudete mít zájem, je nutné si ji odhlásit. Obědy jsme přihlásily hromadně dle tříd, pouze v ty dny, kdy budou žáci ve škole, tzn.:

 

od 12. – 16. 4. a v dalších týdnech rotační prezenční výuky:

 1.B, 1.D, 2.A, 3.A, 3.C, 4.B, 5.A, 5.C a přípravná třída

 

od 19. -  23.4. a v dalších týdnech rotační prezenční výuky:

1.A, 1.C, 2.B, 2.C, 3.B, 4.A, 4.C, 5.B a přípravná třída.

 

 

ŽÁCI I. a II. STUPNĚ, kteří mají distanční výuku, budou mít obědy na tyto dny automaticky odhlášeny.

V případě zájmu obědy odebírat si je musí znovu telefonicky či emailem přihlásit.

Výdej těchto obědů bude prováděn od 11,00 – 13,30 hodin u dveří č. 2 na rampě ŠJ (zadní nádvoří školy).

 

ŽÁCI OA mají obědy automaticky odhlášeny.

V případě zájmu obědy odebírat si je musí znovu telefonicky či emailem přihlásit.

Výdej těchto obědů bude prováděn od 11,00 – 13,30 hodin u dveří č. 2 na rampě ŠJ (zadní nádvoří školy).

 

ZAMĚSTNANCŮM ZŠ budou obědy automaticky odhlašovány. Přihlašování obědů provádějí telefonicky či emailem.

 

ZAMĚSTNANCI OA si obědy odhlašují i přihlašují individuálně. Přihlašování obědů provádějí telefonicky či emailem.

 

Vstup do školní jídelny je povolen pouze přítomným žákům ZŠ a zaměstnancům ZŠ a OA.

Provoz školní jídelny se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb (např. rozestupy mezi stoly, max. počet strávníků u jednoho stolu, atd.).

Nadále platí zvýšená hygienická opatření (respirátory, dezinfekce).

 

 

šj

 

INFORMACE K PROVOZU ŠJ OD 1. 3. - 11. 4. 2021

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

 

Vážení rodiče a strávníci,

s ohledem na nová vládní nařízení, jsme od 1. 3. – 21. 3., 22.3. - 26.3., 29.3. - 9.4. 2021 odhlásili obědy dětem z MŠ Vorlina, žákům ze ZŠ Vorlina a OA Vlašim.

Obědy žákům ZŠ a OA v době této výuky je možné znovu telefonicky či emailem objednat a vyzvedávat u výdejního okénka v době od 11,00 – 13,30 hodin (dveře č. 2 na rampě ŠJ).

Zaměstnanci ZŠ a OA, kteří vyučují distančně ze školy, a žáci rodičů IZS, kteří budou přítomni ve škole, se mohou stravovat v jídelně v době od 11,00 – 13,30 hodin.

Výdej objednané stravy pro ostatní cizí strávníky bude probíhat dle nastavených pravidel v určených dobách, tzn.

pracující: od 11,00 – 11,30 hodin  

ostatní:   od  11,30 – 12,00 hodin

 

Hana Habalova, řed. šj

28. 2. 2021

 

 

Provoz ŠJ

 

Od 1.2.2021 vaříme opět dva druhy jídel.

 

Obědy mohou odebírat ve školní jídelně v týdnu 11.1. - 15.1., 18.1. - 22.1., 25.1. - 28.1., 1.2. - 5.2.2021 pouze děti z přípravných tříd, žáci 1. a 2. tříd ZŠ a přítomní zaměstnanci škol.

Ostatní žáci ZŠ Vorlina  a OA Vlašim mají obědy na tyto týdny odhlášeny.

Zaměstnanci ZŠ Vorlina a OA Vlašim si obědy odhlašují sami.

 

Výdej obědů:

ZŠ Vorlina - dle rozvrhů a přítomnosti jednotlivých tříd

OA Vlašim - dle rozvrhů a přítomnosti jednotlivých tříd 

MŠ + DS - dle nastavených pravidel

CIZÍ strávníci - dle nastavených pravidel (vchod č.2 na rampě šj)

pracující: 11,00 - 11,30 hodin

ostatní: 11,30 - 12,00 hodin

 

Pro žáky ZŠ Vorlina a OA Vlašim, kteří mají distanční výuku, je nadále možný pouze odběr s sebou

do vlastních nádob od 10,30 - 12,00 hodin (vchod č. 2 na rampě šj)

do jednorázových nádob (8,50 Kč) od 12,00 - 14,00 hodin (vchod č.2 na rampě šj).

Oběd je nutné si znovu objednat telefonicky nebo emailem.

 

Žákům, kteří mají výuku ve škole a onemocní, je možné v první den nepřítomnosti oběd vyzvednout v době od 10,30 - 12,00 hodin do vlastních nádob, nebo od 12,00 - 14,00 hodin do zakoupených jednorázových nádob (8,50 Kč). Z hygienických důvodů již nelze oběd vydat do vlastních nádob.

šj

Provoz ŠJ od 14.12.2020

Od pondělí 14.12. školní jídelna opět vaří pro všechny své strávníky.

 

Výdej obědů:

ZŠ Vorlina - dle rozvrhů a docházky jednotlivých tříd

OA Vlašim - dle rozvrhů a docházky jednotlivých tříd

MŠ + DS - výdej dle nastavených pravidel

Cizí strávníci - výdej dle nastavených pravidel před uzavřením šj (vchod č.2 na rampě šj)

pracující: 11,00 - 11,30 hodin

ostatní :   11,30 - 12,00 hodin

 

Pro žáky ZŠ Vorlina a OA Vlašim, kteří mají distanční výuku, je nadále možný pouze odběr s sebou           

do vlastních nádob: 10,30 - 12,00 hodin (vchod č.2 na rampě šj)

do jednorázových nádob (8,50 Kč): 12,00 - 14,00 hodin (vchod č.2 na rampě šj).

Oběd je nutné si znovu objednat telefonicky nebo emailem.

 

Žákům, kteří mají výuku ve škole a jsou první den nemocní, je možné oběd vyzvednout u dveří č.2 na rampě šj v době od 10,30 - 12,00 hodin (do vlastních nádob), nebo od 12,00 - 14,00 do nádob šj (8,50 Kč, již nelze z hygienických důvodů do vlastních nádob).

 

Obědy od pondělí 14.12.2020 si strávníci opět odhlašují individuálně.

 

šj

Provoz ŠJ Vorlina ve dnech 8.12. - 11.12.2020

Vážení rodiče a naši strávníci,
školní jídelna bude v tomto týdnu, ve dnech 8.12. - 11.12., otevřena v omezeném provozu.
Budeme připravovat stravu pouze pro děti MŠ Vorlina a dětské skupiny.
Důvodem je nedostatečné personální obsazení (pokračující karanténa).
Provoz v plném rozsahu, tak aby byly zajištěny všechny požadavky a nařízení pro stravovací služby poskytované školní jídelnou, bude opět možný od pondělí 14.12.2020.
Všichni strávníci, kromě dětí z MŠ Vorlina, mají obědy na tyto dny odhlášené.
Obědy od pondělí 14.12.2020 si strávníci opět odhlašují individuálně.

Děkujeme za pochopení.
Hana Habalová, řed. šj
Ve Vlašimi dne 7.12.2020

UZAVŘENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY - ZMĚNA

Vážení rodiče a naši strávníci,

z důvodu trvající karantény většiny zaměstnankyň nebude jídelna v týdnu od 7.12. – 11.12.2020 schopna zajistit stravování pro žáky ZŠ Vorlina a OA Vlašim, ani dalším „dospělým“ strávníkům.

Na základě povolení činnosti KHS (v pondělí 7.12.) a po dohodě se zřizovatelem jsme schopny zajistit, z důvodu personálního oslabení, pouze stravování pro děti z MŠ Vorlina a dětských skupin Montessori Vlašim (8.12. – 11.12.2020).

Všichni strávníci, kromě dětí z MŠ Vorlina, mají obědy v týdnu od 8.12. – 11.12.2020 odhlášené.

V případě příznivého vývoje bude provoz školní jídelny pro všechny strávníky obnoven v pondělí 14.12.2020.

Z rozhodnutí KHS a v součinnosti se zřizovatelem bude provedena dezinfekce prostor školní kuchyně a jídelny.

 

Omlouváme se všem strávníkům za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení a podporu.

 

Hana Habalová, ředitelka šj

Ve Vlašimi dne 4.12.2020

UZAVŘENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vážení zákonní zástupci, žáci a ostatní naši strávníci,

na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Benešově bude školní jídelna Vorlina uzavřena od středy 2.12. do pondělí 7.12.2020 včetně, z důvodu karanténních opatření.

Po tuto dobu mají všichni strávníci hromadně odhlášené obědy.

V případě, že bude nutné toto uzavření prodloužit, Vás budeme opět v pondělí 7.12. informovat.

Informace sdělíme na webových stránkách jídelny, v aplikaci strava.cz a informativním emailem.

Děkujeme za pochopení.

                                                     Hana Habalová, ředitelka ŠJ Vorlina

 

Ve Vlašimi dne 1.12.2020

Provoz ŠJ od 30.11.2020

INFORMACE K PROVOZU ŠJ OD 30.11.2020

Vaříme pouze oběd č.1.

Žáci I. stupně a 9. tříd  mají obědy přihlášené od 30.11.2020.

Žáci 6. – 8. tříd mají obědy přihlášené v těchto termínech:

30.11. –   4.12.  6ABC, 8AB

  7.12. – 11.12.  7ABC, 8C

14.12. – 18.12.  6ABC, 8AB

21.12. – 22.12.  7ABC, 8C

Žáci OA Vlašim 1. – 3. ročníku mají obědy v týdnu od 30.11. – 4.12.2020 hromadně odhlášené.

Žáci OA Vlašim 4. tříd pokračují v individuálním odhlašování obědů.

Zaměstnanci ZŠ a OA Vlašim mají od 12/2020 obědy opět hromadně přihlašované a následně si je dle potřeby odhlašují již sami.

Způsob odhlašování zůstal nezměněn.

 

Vstup do školní jídelny mají povolen pouze žáci a zaměstnanci, kteří mají výuku ve škole.

 

Výdej obědů pro žáky v první den nemoci, kteří mají výuku ve škole, bude prováděn v přízemí školní jídelny u dveří č.2. (vstup z rampy) od 10,30 – 12,00 do vlastních nádob. V jiném čase pouze do jednorázových nádob zakoupených na místě (8,50 Kč).

Odběr obědů pro žáky v rámci distanční výuky je i nadále možný pouze z výdejního okénka po předchozím telefonickém či emailovém objednání. Výdej od 10,30 – 12,00 hodin do vlastních nádob, později do jednorázových (8,50 Kč).

Pro ostatní strávníky z řad veřejnosti se způsob přihlašovaní a výdej obědů nemění.

 

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY OD 18.11.2020

PŘIHLÁŠENÍ A VÝDEJ OBĚDŮ OD 18.11.2020

 

Žáci, kteří mají od 18.11. výuku ve škole (přípravná třída, 1. a 2. třídy), mají od tohoto dne přihlášeny obědy až do konce listopadu. Obědy na prosinec přihlašujeme po připsání Vašich plateb na účet školní jídelny. Pokud jste si platby pozastavily, musíte si obědy na následující období přihlásit sami v aplikaci strava.cz ze vzniklých přeplatků, nebo nám svůj požadavek napsat či zavolat. Inkasní platby budeme strhávat k 25.11. Výdej obědů v jídelně bude pouze pro žáky výše uvedených tříd a zaměstnance škol.

Žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem (výukou z domova) školní jídelna nadále umožní odběr obědů v rámci školního stravování za dotovanou cenu. Jelikož všem těmto žákům (3. – 9.třídy ZŠ a 1. – 4. třídy OA Vlašim) odhlašujeme obědy vždy na následující týden hromadně, je nutné si oběd v případě zájmu opětovně telefonicky či emailem přihlásit. Obědy budou vydávány pouze z výdejního okénka (v přízemí školní jídelny u dveří č.2) do vlastních nádob nebo do jednorázových obalů, které si u nás můžete zakoupit v hodnotě 8,50 Kč. Výdej obědů bude od 12,00 – 13,30 hodin.

Zaměstnancům ZŠ Vorlina a OA Vlašim byly obědy v listopadu odhlášeny. V případě zájmu si oběd musí telefonicky či emailem přihlásit. Výdej obědů bude v jídelně nebo do jídlonosičů dle domluvy.

Výdej stravy cizím strávníkům bude nadále probíhat dle nastavených pravidel.

 

Děkujeme za pochopení

 

PROVOZ ŠJ OD 14.10.2020

INFORMACE O PROVOZU ŠKOLNÍ JÍDELNY OD 14.10.2020

Od 14.10.2020 vaří školní jídelna pouze oběd č. 1.

Nově upravený jídelníček na dny 14.10. – 16.10.2020 a 19.10. – 23.10.2020 je na stránkách ji.vorlina@tiscali.cz.

ŽÁKŮM

S účinností od 14.10.2020 – 25.10.2020 budou obědy vydávány v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat v prostorách školní jídelny v době od 11,00 – 13,30 hodin, za dodržení přijatých pravidel pro provoz stravovacích služeb.

Všem žákům ZŠ Vorlina a OA Vlašim budou obědy na období od 14.10.2020 – 23.10.2020 odhlášeny.

Žáci si oběd, v případě zájmu, musí znovu přihlásit (emailem, telefonicky), nejpozději do 6,30 hodin na daný den.

V období podzimních prázdnin, tj. od 26.10. – 30.10.2020, bude oběd všem žákům odhlášen.

CIZÍM STRÁVNÍKŮM

výdej s sebou

S účinností od 14.10.2020 – 3.11.2020 budou obědy cizím strávníkům z řad veřejnosti vydávány v přízemí školní jídelny (vstup z rampy, dveře č.2). Pracujícím od 11,00 – 11,30 hodin a ostatním od 11,35 – 12,00 hodin.

ZAMĚSTNANCŮM ŠKOL

výdej s sebou i v prostorách šj

 

Zaměstnancům ZŠ Vorlina budou na období od 14.10. – 23.10.2020 obědy odhlášeny.

V případě zájmu si obědy musí znovu přihlásit (emailem, telefonicky) a obědy budou předávány u vstupních dveří do ŠJ (z chodby ZŠ) v době od 11,00 – 12,00 hodin, nebo v prostorách školní jídelny v době od 11,00 - 13,30 hodin.

V období podzimních prázdnin, tj. od 26.10. – 30.10.2020, budou zaměstnancům ZŠ Vorlina obědy odhlášeny.

 

 

Zaměstnanci OA Vlašim si obědy v období od 14.10. – 23.10.2020 odhlašují individuálně.

Výdej obědů pro zaměstnance OA Vlašim bude probíhat v přízemí školní jídelny (vstup z rampy, dveře č.5), nebo v prostorách školní jídelny v době od 11,00 – 13,30 hodin.

 

V období podzimních prázdnin, tj. od 26.10. – 30.10.2020, budou zaměstnancům OA Vlašim obědy odhlášeny.

 

 

Hana Habalová, ředitelka šj

 

 

OPRAVA PŘIHLÁŠENÍ OBĚDŮ ŽÁKŮM 2. STUPNĚ ZŠ

OPRAVA CHYBNÉHO ODHLÁŠENÍ ŽÁKŮ 2. STUPNĚ ve dnech 12. – 16.10.2020

Vážení rodiče a žáci,

omlouváme se Vám za chybné odhlášení žáků 6ABC a 8ABC z obědů v týdnu 12.10. – 16.10.2020.

Těmto žákům měly obědy zůstat přihlášené. Chybu jsme již napravily a obědy jsou zpět přihlášené dle původních požadavků (oběd č.1/ oběd č.2).

Naopak žákům 7ABC a 9AB byly obědy na týden 12.10. – 16.10.2020 již odhlášeny.

Žáci, kteří si budou chtít oběd v době distanční výuky odebrat, musí oběd na požadovaný den opětovně přihlásit, ale již pouze emailem či telefonicky. Nejpozději do 6,30hodin. Původní objednávky s vybraným druhem jídla máme vytištěné. Cena oběda je stejná jako při běžné (prezenční) výuce.

Výdej obědů do vlastních nádob bude probíhat v době od 12,00 – 12,30 hodin v přízemí školní jídelny (vstup z rampy na nádvoří, dveře č.2).

Omlouváme se za vzniklé komplikace.

Hana Habalová, ředitelka ŠJ

11.10.2020

 

Distanční výuka - výdej obědů

VÝDEJ OBĚDŮ V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY

žákům 2. stupně ZŠ

Žákům 7ABC a 9AB byly v týdnu od 12. – 16.10.2020 ODHLÁŠENY obědy.

Má-li žák zájem obědy v týdnu distanční výuky odebírat, je nutné provést opětovné objednání (e-mailem či telefonicky), nejpozději do 6,30 hodin na požadovaný den. V aplikaci strava.cz již objednávku nebude možné provést. Cena oběda je stejná jako při běžné výuce.

Vaše původní objednávky druhu oběda máme vytištěné, stačí si pouze objednat oběd na konkrétní den.

Obědy budou vydávány v malé jídelně v přízemí školní jídelny (vstup z rampy, dveře č.2) v době od 12,00 – 12,30 hodin.

Ostatním žákům 2. stupně zůstaly obědy přihlášené dle jejich požadavků.

V týdnu od 19. – 23.10.2020 budou obědy hromadně ODHLÁŠENÉ třídám 6ABC a 8ABC.

žákům OA Vlašim

Žáci OA Vlašim mají obědy do 25.10.2020 ODHLÁŠENÉ.

Zaměstnancům ZŠ a OA

Zaměstnanci ZŠ Vorlina a OA Vlašim si obědy přihlašují a odhlašují individuálně.

 

Hana Habalová, ředitelka šj

 

OA Vlašim - distanční výuka

2. října 2020

OA Vlašim – odběr obědů v době distanční výuky

Vážení rodiče a žáci,

z rozhodnutí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ze dne 1.10.2020 přechází žáci OA Vlašim od pondělí 5.10.2020 do neděle 18.10.2020 na distanční výuku, tzn. mají zakázanou osobní přítomnost ve škole. Z tohoto důvodu mají všichni žáci OA Vlašim po tuto dobu ODHLÁŠENÉ obědy.

Zaměstnanci OA Vlašim si obědy po dobu distanční výuky odhlašují a přihlašují individuálně.

Hana Habalová, ředitelka šj

PLATBY OBĚDŮ V HOTOVOSTI

PŘÍJEM HOTOVOSTNÍCH PLATEB OD ŽÁKŮ ZŠ A OA VLAŠIM

vstup vchodem č.5 ze zadního nádvoří (vchod pro žáky OA Vlašim)

PO – PÁ 7,00 – 8,00 hodin

            14,00 – 14,30 hodin

V DOBĚ VÝDEJE OBĚDŮ /10,45 – 14,00 hodin/ PLATBY NEPŘIJÍMÁME.

 

Pokud Vám pokladní hodiny nevyhovují, ZMĚŇTE si způsob platby na bezhotovostní .

Změnu je nutné nahlásit a doložit šj (e-mailem).

 

PŘÍJEM HOTOVOSTNÍCH PLATEB OD OSTATNÍCH STRÁVNÍKŮ A ZÁJEMCŮ (RODIČE ŽÁKŮ)

vstup vchodem č. 2 ze zadního nádvoří (vchod pro cizí strávníky)

V posledních 5 pracovních dnech měsíce, v době od 10,00 – 10,45 hodin.

 

VÝDEJ OBĚDŮ OD 1.9.2020

VÝDEJ OBĚDŮ A PŘÍJEM HOTOVOSTNÍCH PLATEB OD 1.9.2020

Od 1.9.2020 se v obou částech jídelny budou vydávat pouze obědy žákům a zaměstnancům ZŠ Vorlina a OA Vlašim. Nikdo jiný nebude mít povolen vstup do jídelny.

Ostatní strávníci budou odebírat obědy v přízemí školní jídelny, tak jako v jarních měsících.

Cukrářské a další objednávky budou předávány také v přízemí školní jídelny.

Pro hotovostní platby obědů budou vymezeny pokladní hodiny (od 7.9.2020).

 

Hana Habalová, řed. ŠJ Vorlina

 

PLATBY OBĚDŮ V HOTOVOSTI

V návaznosti na situaci, kdy jídelna v době jarního nouzového režimu nepřijímala hotovostní platby od svých strávníků, žádáme rodiče a strávníky, kteří si obědy dosud takto hradí o zvážení změny této platby na bezhotovostní.

Děkujeme za pochopení.

H. Habalová, řed.šj

 

 

PŘIHLÁŠENÍ A VÝBĚR OBĚDŮ V TÝDNU 1.9. - 4.9.2020

Od 1.9.2020 mají hromadně přihlášené obědy (školní jídelnou) všichni strávníci, kteří si zajistili platby za obědy již v průběhu srpna (trvalým příkazem, včasným souhlasem k inkasu). I smluvní odběratelé (úhrada fakturou) jsou přihlášeni již od 1.9.2020.

Pokud v tento den ještě Vaše dítě nepůjde na oběd, nezapomeňte oběd včas odhlásit. 

 

Výdej obědů dne 1.9.2020 bude přizpůsoben odchodům žáků z vyučování dle jejich rozvrhů.

 

Z přeplatků z minulho školního roku nepřihlašujeme obědy automaticky.

 

Z důvodu ještě stále se přihlašujících žáků budeme v týdnu od 1.9. - 4.9.2020 vařit pouze jeden druh hlavního jídla.

Dva druhy jídel, kromě pátků, budeme opět nabízet od 7. 9 2020.

 

Hana Habalová, řed. ŠJ Vorlina

 

PŘESTUP ŽÁKŮ NA JINOU ŠKOLU

ŽÁCI PŘECHÁZEJÍCÍ NA OA VLAŠIM A JINÉ ŠKOLY

Žáci 9. ročníku, kteří budou pokračovat ve studiu na OA Vlašim a nadále se budou chtít stravovat v naší školní jídelně, nemusí podávat přihlášku ke stravování opětovně, ale jejich zákonní zástupci musí přestup potvrdit písemně (e-mailem do 15.7.2020). Pouze se provede přepis školy a identifikačního média (karta, čip) v evidenci strávníka. VS pro další platby zůstane stejný.

 

Ostatní podmínky stravování se nemění do ukončení studia na OA Vlašim (viz. Vnitřní řád ŠJ Vorlina).

 

Zákonní zástupci žáků 5. ročníku, kteří přestupují na jiné školy, musí také písemně e-mailem potvrdit ukončení stravování a zrušit zasílání záloh na stravné (po vrácení přeplatků do 10.7.2020).

100,- Kč za vrácený bezkontaktní čip je možné vyplatit pouze v hotovosti v kiosku šj, proti podpisu přijetí zálohy a po odepsání čipu z konta strávníka.

Děkujeme, kolektiv šj.

Zvolte stranu: 1 | 2 | 3 | 4