ŠJ Vorlina

Cena oběda pro cizí strávníky

S platností od 1. července 2020  bude navýšena cena oběda pro kategorii strávníků Cizí - dospělí (zaměstnanci MŠ, OA, ZŠ a  odběratelských firem, důchodci a ostatní strávníci z řad veřejnosti) na částku 65,00 Kč.

 

Hana Habalová, řed. ŠJ Vorlina

VRÁCENÍ PŘEPLATKŮ

Do pátku 10. 7 2020 bude proveden hromadný příkaz k vrácení přeplatků na účty plátců, kteří posílají zálohy na stravné trvalým/jednorázovým příkazem či jim jsou strhávány zálohy inkasní platbou. Plátce, kteří obdrží přeplatky zpět na své účty upozorňujeme, že nejpozději do 15. srpna 2020 bude nutné opět tyto zálohy nastavit (pokud máte limitované období příkazu) nebo provést jednorázový příkaz, aby mohly děti na oběd již 1. 9. 2020.

Po připsání Vaší platby na účet školní jídelny (do 30. 8.2020) budou obědy automaticky přihlášeny již od 1. 9. 2020.

Přeplatky vzniklé z hotovostních plateb ve školním roce 2019/2020 budou ponechány na účtech žáků (s výjimkou žáků končících 9.roč. ZŠ a 4.roč. OA). Na vyžádání tyto přeplatky vrátíme.

Přihlášení obědů z přeplatků (v novém školním roce) nebude, bez Vašeho požadavku, provádět šj.

VÝDEJ OBĚDŮ OD 29.6.2020

  Od pondělí 29.6.2020 opět vydáváme obědy v jídelně.

 

MODRÁ jídelna

11,00 - 11,30 hodin PRACUJÍCÍ 

11,35 - 12,00 hodin OSTATNÍ STRÁVNÍCI

 

ORANŽOVÁ jídelna

11,30 - 12,00 hodin tábor ŠAMPION (děti + dospělí)

 

VÝDEJ OBĚDŮ ŽÁKŮM 26.6.2020

Žáci I. stupně, kteří si neodhlásily oběd na pátek 26.6.2020 nejpozději v pondělí v 6,00 hodin, mají oběd přihlášený a mohou si jej vyzvednout v tuto dobu:

 8:45 hodin  1. roč.

                    2. roč.

                    3.AB

9:00 hodin   3.C

                    4. roč.

                    5. roč.

  Děti obdrží obědový balíček (pizza šunková, pomerančové pitíčko 250ml, Kinder Maxi King), se kterým budou hned odcházet ze šj (nikdo nebude oběd konzumovat u stolu). 

Ostatní žáci nebudou mít povolen vstup do jídelny.

 

Všem dětem přejeme krásné prázdniny a 1. září se těšíme opět v jídelně na viděnou.

                                                                                                                     kolektiv kuchařek       

 

 

PŘIHLÁŠKY NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Přihlášky nových strávníků na školní rok 2020/2021 přijímáme do 24.7.2020 a v srpnu v týdnu od 10.8. - 14.8.2020.

Zájemci obdrží při předání podepsané  přihlášky veškeré potřebné údaje. Čip se platí na místě, v hotovosti, v kiosku šj. Cena čipu je na nový školní rok 130,00 Kč.

Pokud zákonný zástupce nemůže přihlášku předat osobně, lze zaslat naskenovanou vyplněnou a podepsanou přihlášku na e-mail školní jídelny ji.vorlina@tiscali.cz. Všechny přihlašovací údaje potřebné pro plynulý průběh stravování a plateb budou následně zaslány zpět na Váš e-mail. Pouze je nutné osobně vyzvednout a uhradit v hotovosti čip, který bude ihned načten do databáze a po jeho načtení je možné odebrat oběd (možné zakoupit ve výše uvedených termínech + 15.8. - 19.8. a 29.,30.8.2020).

Pokud budete žádat o dietní stravování, je nutné navštívit šj osobně (zákonní zástupci) a vše prokonzultovat na místě.

Děkujeme.

Přihláška pro žáky ZŠ a OA (docx 16,96 kB)

PŘIHLÁŠKA MŠ 2020/2021

Přihlášky nových strávníků na školní rok 2020/2021 přijímáme do 24.7.2020 a v srpnu v týdnu od 10.8. - 14.8.2020.

Zájemci obdrží při předání podepsané přihlášky veškeré potřebné údaje. Čip se platí na místě, v hotovosti, v kiosku šj. Cena čipu je na nový školní rok 130,00 Kč.

Pokud zákonný zástupce nemůže přihlášku předat osobně, lze zaslat naskenovanou vyplněnou a podepsanou přihlášku na e-mail školní jídelny ji.vorlina@tiscali.cz. Všechny přihlašovací údaje potřebné pro plynulý průběh stravování a plateb budou následně zaslány zpět na Váš e-mail. Pouze je nutné osobně vyzvednout a uhradit v hotovosti čip, který bude ihned načten do databáze a po jeho načtení je možné odebrat oběd (možné zakoupit ve výše uvedených termínech + 15.8. - 19.8. a 29.,30.8.2020).

Pokud budete žádat o dietní stravování, je nutné navštívit šj osobně (zákonní zástupci) a vše prokonzultovat na místě.

Děkujeme.

Přihláška MŠ 2020/2021 (docx 16,95 kB)

PŘIHLÁŠKA MŠ cizí 27.7. - 31.7.2020

Informace ke stravování v době prázdninového provozu MŠ Vorlina

v týdnu od 27.7. – 31.7.2020

  • Přihlášku je možné stáhnout na www.sjvorlina.cz nebo předá MŠ Vorlina.

  • Na základě podané přihlášky ŠJ přihlásí dítě k celodennímu stravování.

    Věk dítěte: 3 – 6 let 37,00 Kč /185,00 Kč

    7 – 10 let 41,00 Kč /205,00 Kč.

  • Platbu zasílejte dle pokynů na přihlášce.

  • Přihlášení dítěte ke stravování je závazné, nevyzvednuté obědy propadnou.

    Hana Habalová, řed. šj

PŘIHLÁŠKA MŠ cizí 27.7. - 31.7.2020 (docx 17,30 kB)

INFORMACE K ZAHÁJENÍ PROVOZU ŠJ VORLINA

ke stravování žáků 9. tříd ZŠ a maturitních ročníků OA Vlašim


Provoz školní jídelny pro žáky ZŠ Vorlina a OA Vlašim bude obnoven 11. 5. 2020 v souladu se „Souborem hygienických pokynů pro školy a školská zařízení“ vydaném dne 2. 5. 2020 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a v souladu s „ Harmonogramem uvolňování v oblasti školství“, viz. www.msmt.cz.


Žáci se budou stravovat ve stejných skupinách, ve kterých jsou zařazeni ve třídách, za dodržení hygienických a bezpečnostních opatřeních.

V každé části jídelny se vždy bude stravovat pouze jedna skupina žáků (max. 15 osob).

Vařit budeme pouze jeden druh jídla.

 

Časová docházka žáků

Pro žáky 9. ročníku je vyčleněna oranžová část jídelny, s výdejní dobou 12,30 – 13, 15 hodin.

Pro žáky OA Vlašim je vyčleněna modrá část jídelny, s výdejní dobou pro 1. skupinu 11,00 – 11,45 a pro 2. skupinu 13,30 – 14,00 hodin.


Vstup a odchod z jídelny, výdej obědů

Každý žák u vstupu do jídelny použije dezinfekci na ruce!!!


Do jídelny vstupuje s rouškou na obličeji, ta zakrývá ústa i nos. Roušku odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití do vlastního sáčku.

Směr pohybu žáků v jídelně je daný a vyznačený, včetně povinných rozestupů. Označena jsou i předem daná místa u stolu. Usazení a odchod od stolu jednotlivých skupin bude prováděno dle určených pokynů.


Další důležité pokyny a informace:

Sazby DPH pro cizí strávníky

Sazby DPH pro strávníky ŠJ

S účinností od 1. května 2020 dochází ke změně sazeb DPH u stravování poskytovaného cizím strávníkům školními jídelnami.

Stravování na jídelně (stravování formou stravovací služby) je přeřazeno ze sazby 15% DPH na sazbu 10% DPH.

Pro výdej jídel do jídlonosičů a výdej jídel pro vývoz bez následného výdeje (dodání zboží) se sazba DPH nemění, zůstává stále 15% .

Ceny obědů se v důsledku těchto změn nemění.

PLATBY ZA OBĚDY

21. 4. 2020

 

PLATBY ZA OBĚDY

Vážení rodiče a strávníci,

školní jídelna již nebude strhávat inkasní platby z Vašich účtů na obědy do konce školního roku. Stejně tak i Ti z Vás, kteří nám zasíláte pravidelné platby trvalým příkazem, můžete tyto příkazy na zbylé měsíce v tomto školním roce pozastavit či zcela zrušit. Přeplatky vzniklé k dnešnímu dni jsou dostačující i pro možné přihlášení obědů v květnu a červnu (budeme ZDE informovat).

Těm žákům, kteří se do konce června již ve školní jídelně stravovat nebudou, budou přeplatky zaslány zpět na účty plátců po ukončení pololetí, nejpozději do 10. července 2020.

Žákům, kteří si obědy platili v hotovosti, nebudeme vzniklé přeplatky z důvodu mimořádných opatření vyplácet v kiosku ŠJ. Prosíme, kontaktujte nás na tel.č. 737 985 878 a další kroky si domluvíme.

V případě dotazů nám volejte na výše uvedené tel. číslo.

Děkujeme.

 

Uživatelské jméno - ZMĚNA

Informace strávníkům

Změna uživatelského jména

Vážení strávníci,

v rámci zkvalitňování našich služeb jsme přešli na nový program, díky čemuž ale došlo ke změně uživatelského jména u vybraných strávníků pro přístup do aplikace strava.cz a objednávkového terminálu v jídelně. Jedná se o strávníky s častým (duplicitním) příjmením.

Program těmto strávníkům přiřadil k jejich stávajícímu uživatelskému jménu číslo 1.

Změnu musí provést tito strávníci:

(číselné značení = evidenční číslo strávníka v zasílaném měsíčním přehledu ŠJ či VS pro platby).

z přípravné třídy: 5188, 5012,

z mateřské školy: 5152, 5176, 5126, 5188, 5141, 5127, 5151,

ze základní školy: 3446, 5037, 5033, 4278, 4963, 3461, 3462, 3833, 5067, 5109, 3892, 5104, 3893, 5048, 3441, 5025, 5006, 4956, 3655, 3871, 4906, 5098, 4600, 4059, 3904, 5074, 4721, 4498, 5082, 3703,

z OA Vlašim: 5186,

cizí strávníci: 5084, 5008, 5206, 5208, 5196, 4105, 4107, 4968, 4980.

 

Nastavená hesla pro přístup do aplikace zůstávají stejná.

 

Děkujeme za Vaši spolupráci a pochopení.

 

 

Změna jídelního lístku v týdnu 16.3. - 20.3.2020

Změny (silně vyznačené) oproti původnímu jídelnímu lístku (www.sjvorlina a v aplikaci strava.cz).

ZMĚNA JÍDELNÍHO LÍSTKU

16.3. PONDĚLÍ

BEZE ZMĚNY

17.3. ÚTERÝ

BEZE ZMĚNY

18.3. STŘEDA

Čočka na kyselo, učňovský párek, zelný salát s křenem + BLP dieta

19.3. ČTVRTEK

Kuřecí plátek zapečený se sýrem, bramborová kaše, čerstvá paprika + BLP dieta

20.3. PÁTEK

BEZE ZMĚNY

Provoz ŠJ Vorlina od pondělí 16.3.2020

Od pondělí 16.3. 2020 bude Školní jídelna Vorlina zajišťovat pouze zaměstnanecké stravování, tzn. pro dosavadní odběratelské firmy a pracující.

Stravování pro seniory a ostatní strávníky, do této doby poskytované v prostorách školní jídelny, bude možné po dohodě s Charitou Vlašim zajišťovat i na dále, ale v rámci jejích služeb, tzn. rozvoz obědů domů. Podrobnosti sdělíme v pondělí 16.3. v době původně plánovaného výdeje obědů těmto strávníkům.

Ostatní činnosti školní jídelny se ruší.

 

S účinností od 14. 3. 2020 do 24. 3. 2020 do 6:00 hodin. 

Hana Habalová, ředitelka ŠJ Vorlina

 

 

Ukončení stravování dětí v MŠ Vorlina

Od pondělí 16.3.2020 nebude školní jídelna Vorlina připravovat stravu pro děti v MŠ Vorlina z důvodu jejího uzavření.

Toto rozhodnutí platí do odvolání.

 

Hana Habalová, ředitelka ŠJ Vorlina

Obědy pro zaměstnance OA Vlašim

 

Zaměstnanci OA Vlašim si nadále, až do odvolání, odhlašují a přihlašují obědy na jednotlivé dny individuálně.

 

 

PROVOZ ŠJ V DOBĚ ZAVŘENÍ ŠKOL

Vážení rodiče, žáci a naši strávníci,

po dobu uzavření ZŠ Vorlina a OA Vlašim budou dětem obědy odhlášeny.

Obědy odhlásíme po tuto dobu i zaměstnancům ZŠ Vorlina, zaměstnanci OA si obědy zatím odhlašují sami (11.3. a 12.3.). 

 

Od 11.3.2020 budeme vařit pouze oběd č.1.

Výdej obědů pro pracující bude od 11,00 - 11,30 hodin a pro ostatní strávníky od 11,30 - 12,00 hodin.

 

Hana Habalová

ŠJ Vorlina

Zvýšený výskyt střevní virózy u žáků ZŠ Vorlina

Vážení rodiče,

v pátek 10. 1. 2020 byl ve školní jídelně Vorlina proveden státní zdravotní dozor Krajskou hygienickou stanicí v Benešově, z důvodu zvýšeného výskytu gastroenteritid u žáků školy.

Tento dozor neodhalil porušení v oblasti bezpečnosti potravin ani závady v dodržování osobní a provozní hygieny ve školní jídelně.

Školní jídelna přijala zvýšená protiepidemická opatření, zejména provádění zesílené dezinfekce všech ploch, povrchů a nádobí používaného v jídelně a kuchyni.

Žádáme všechny žáky a ostatní stravující o dodržování zásad osobní hygieny při manipulaci se stravou (mytí rukou před vstupem do jídelny, odebrat jídelní příbor a skleničku pouze v počtu pro vlastní potřebu).

Děkujeme.

Hana Habalová

řed. ŠJ Vorlina

Objednání a výběr obědů

OBJEDNÁNÍ A VÝBĚR OBĚDŮ

 

Od 1.11.2012 bude možné si objednat Vámi vybraný druh jídla. Tento výběr bude možné uskutečnit na internetových stránkách www.Strava.cz.

 

Od 1.8.2018 je ve školní jídelně nainstalován OBJEDNÁVKOVÝ BOX s možností tisku náhradních stravenek.

 

V případě, že strávník zapomene kartu/čip je možné na objednávkovém terminálu, po zadání příjmení a hesla, vytisknout náhradní stravenku.

Terminál ověří, že má strávník nárok na stravu (má zaplacené a přihlášené obědy) a vytiskne POUZE 1x NÁHRADNÍ STRAVENKU.

V případě ztráty této vytištěné stravenky je nutné koupit oběd nový, tento je v programu zapsán již jako VYDANÝ.

 

V případě vzrůstajícího počtu těchto tištěných stravenek (a zjištění opakujících se strávníků) je možné tuto službu od určeného počtu (např. max. 6x) na osobu/měsíc zpoplatnit.

 

Zároveň je možné na tomto boxu provádět objednání, odhlášení a výběr obědů jako v internetové aplikaci www.strava.cz. Za stejných podmínek.

Výběr na následný týden bude možné provést týden dopředu, nejpozději však do středy do 11 hodin. V případě, že si oběd nevyberete vůbec nebo do stanoveného termínu, bude Vám automaticky objednán oběd číslo 1.

 

Upozornění: Je NUTNÉ včas zadat vstupní informace (uživatelské jméno a heslo) v kiosku školní jídelny!

Zvolte stranu: 1 | 2 | 3 | 4