ŠJ Vorlina

VRÁCENÍ PŘEPLATKŮ NA ÚČTY

Vážení strávníci a zákonní zástupci,

dne 9. 7. 2018 bude proveden hromadný příkaz k vrácení přeplatků na účty plátců, kteří posílají zálohy na stravné trvalým/jednorázovým příkazem.

Pro zajištění plynulé docházky od začátku nového školního roku bude nutné koncem srpna 2018 obnovit trvalé příkazy podle nových sazeb stravného (více informací na www.sjvorlina.cz).

 

U plateb formou inkasa budou přeplatky vráceny zpět na účty dne 16. 7. 2018.

První inkasní platba na další školní rok bude provedena dne 25. 8. 2018, podklady pro banku budeme zpracovávat již 20. 8. 2018. Do této doby doporučujeme zadat nové číslo účtu ŠJ Vorlina pro tento druh platby (více informací na www.sjvorlina.cz). Obědy budou po připsání platby přihlášeny hned od 3. 9. 2018.

 

Dosavadní číslo účtu pro inkasní platby bylo 100003161/0800.

Nové číslo účtu pro inkasní platby bude 322245369/0800.

 

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte.

 

Děkujeme za Vaši spolupráci a přejeme hezké prázdniny.

VÝDEJ OBĚDŮ 29. 6. 2018

Dne 29. 6. 2018 budou žákům vydávány obědy z důvodu ukončení školního roku již od 8:45 hodin.

Ostatním strávníkům budou obědy vydávány od 11:00 - 12:30 hodin.

 

Děkujeme za pochopení a všem přejeme krásné prázdniny.

Na viděnou 3. 9. 2018.

 

Kolektiv ŠJ Vorlina

MATURITY A PRAXE

 

Žáci 4. ročníku OA mají obědy v době od 14.5.- 25.5.2018 odhlášené.

Žáci 2. a 3. ročníku OA mají obědy po dobu trvání své praxe (14.5. - 25.5.2018) také odhlášené.

 

Vzniklé přeplatky za stravné vyplatíme v kiosku ŠJ v hotovosti a strávníkům, kterým byla úhrada placena

trvalým příkazem či sporožirem, bude přeplatek vrácen zpět na účty po ukončení tohoto pololetí.

 

Všem maturantům přejeme hodně štěstí.

 

Kolektiv ŠJ Vorlina

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY 30.4. A 7.5.2018

 

 

Vážení strávníci,

v těchto dnech bude naše jídelna v provozu.

 

Výdej obědů bude od 11:00 - 12:00 hodin.

 

Žáci a zaměstnanci ZŠ Vorlina a OA Vlašim budou mít obědy v tyto dny odhlášené.

 

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 2017

                                                      VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 2017    

Vážení strávníci, v době od  25.12.2017 -  1.1.2018  je jídelna uzavřena.


Žáci a zaměstnanci ZŠ Vorlina mají obědy v době ředitelského volna a vánočních prázdnin, tj. 21.12. - 2.1.2018 včetně, odhlášené.
Žáci a zaměstnanci OA Vlašim mají odhlášené obědy po dobu trvání vánočních prázdnin, tj. 23.12. - 2.1.2018 včetně.


Strávníky, kteří platí zálohy na stravné formou inkasa upozorňujeme, že úhrada z Vašich účtů proběhne dne 21.12.2017.
Ti strávníci, kteří si hradí obědy v hotovosti  a nemají obědy na leden ještě uhrazené, upozorňujeme na povinnost uhradit obědy VČAS, nejpozději 2.1.2018 v době od 6:00 - 14:30 hodin.

 

2.1.2018 bude opět zahájen provoz kuchyně.

Přihlášení a odhlášení obědů (i v aplikaci www.strava.cz) ve dnech 21.12., 22.12.2017 a 2.1.2018 je nutné provést nejpozději do 6:00 hodin.

Později požadované změny nebudou provedeny.

 

Přejeme všem hezké prožití svátků vánočních a těšíme se na Vás opět v novém roce 2018.
Kolektiv ŠJ Vorlina.

 

LYŽAŘSKÝ KURZ 16.1. - 20.1.2017

 

Žáci, kteří se v naší jídelně stravují a v období 16.1. - 20.1.2017 se účastní LVK, mají obědy na toto období odhlášené. 

 

Hana Habalová

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Všichni strávníci ze ZŠ a OA mají obědy ve dnech 23.12. - 30.12.2016 a 2.1.2017 odhlášeny.

 

ŠJ pro ostatní strávníky vaří.

 

 

 Děkujeme všem strávníkům za jejich přízeń a přejeme krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a spokojenosti v roce 2017.

 

Hana Habalová a kolektiv školní jídelny

 

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  Všichni strávníci ze ZŠ Vorlina a OA Vlašim mají v období od 24.10.2016 - 27.10.2016

obědy odhlášené.

Z přeplatků za odhlášené obědy ŠJ automaticky NEPŘIHLAŠUJE obědy na následující dny. 

Přihlášení proveďte na www.strava.cz, na tel.č. 737 985 878 či emailem na adresu  ji.vorlina@tiscali.cz.

 

  Děkujeme a přejeme hezké prázdniny.

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

   

 

       Dne 16.6.2016 ve čtvrtek, bude ve školní jídelně od 7.00 - 15:00 hodin přerušena dodávka elektřiny.

    Z tohoto důvodu nebude v tento den školní kuchyně a kiosek (možnost nákupu svačin) v provozu.

    Pití si bude možné koupit.

    V pátek již bude běžný provoz.

 

   Děkujeme za pochopení

                                

     Hana Habalová

     ředitelka ŠJ

 

  

     

Výskyt virózy u žáků ZŠ Vorlina

  

    Z důvodu postižení velkého počtu dětí a některých zaměstnanců ZŠ náhlými a silnými střevními problémy, byly

v pondělí 2.5.2016 o této skutečnosti informovány pracovnice hygienické stanice v Benešově.

Následující den bylo v celých prostorách naší jídelny provedeno epidemiologické šetření.

 

Tato kontrola neodhalila závady v provozu kuchyně.

 

Byly odebrány vzorky pitné vody používané ve školní jídelně, která také nebyla shledána závadnou.

Vyšetření zaměstnanců ŠJ nařízené HS v Benešově neprokázalo podezření z nákazy tímto infekčním onemocněním.

 

 

Byla nařízena do odvolání protiepidemická opatření, týkající se zejména provádění zesílené dezinfekce všech ploch, povrchů a nádobí používaných v  jídelně a kuchyni.

 

Žádáme proto Vás, kteří se stravujete v naší jídelně o dodržování těchto hygienických nařízení

( mytí rukou před vstupem do jídelny, odebrání jídelního příboru a skleničky pouze v počtu pro vlastní potřebu).

 

 Děkujeme

                                                 Hana Habalová

                                                ředitelka ŠJ Vorlina

Zvolte stranu: 1 | 2 | 3 | 4