ŠJ Vorlina

CENY OBĚDŮ OD 1.7.2022

Ceny stravného s účinností od 1. 7. 2022

Z důvodu zvyšování cen vstupních surovin, mzdových a režijních nákladů, budou od 1. 7. 2022 navýšeny ceny obědů pro jednotlivé kategorie strávníků takto:

Obědy dotované

MŠ děti   3 –   6 let          42,00 Kč  (celodenní stravování)

                 7 – 10 let         47,00 Kč  (celodenní stravování)

ZŠ žáci     7 – 10 let         26,00 Kč

               11 – 14 let         30,00 Kč

               15 a více let       35,00 Kč

OA žáci  15 a více let        35,00 Kč

Děti z MŠ a žáci ZŠ a SŠ platí pouze cenu potravin.

Dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb., je úhrada stravování přímo závislá na věku strávníka. Z toho vyplývá, že dítě/žák, který dovrší v tom daném roce 7, 11 nebo 15 let, platí již celý tento školní rok vyšší částku této věkové skupiny. Školní rok je období od 1. září do 31. srpna.

Přípravu stravy s omezením (např. bezlepkovou dietu) je nutné dohodnout osobně v kanceláři šj a doložit lékařskou zprávou.

Obědy za plnou cenu

Cizí strávníci                   83,00 Kč

DS (dospělá porce)         83,00 Kč

Tábor děti 3 6 let             60,00 Kč

            děti 7 – 10 let      64,00 Kč

            děti 15 a více let  72,00 Kč

Cizí strávníci hradí plnou cenu stravného včetně zisku a DPH (při závodním stravování se na úhradě podílí také jejich zaměstnavatelé dle konkrétních smluv uzavřených se Školní jídelnou).

Prosíme všechny strávníky a zákonné zástupce, aby si nastavili či upravili částky trvalých příkazů a  limitů pro inkasní platby tak, aby částka pokryla stravné na celý měsíc nebo požadované dny.

 

ŠJ UZAVŘENA

V pondělí 4. 7. 2022 bude šj uzavřena, nebude vařit. Opět bude v provozu ve čtvrtek 7.7.2022.

Změna datumu stržení inkasních plateb

Vážení rodiče,

z důvodu zlepšení možnosti výběru obědů i v přelomu měsíců, prosíme o provedení změny datumu, ke kterému máte nastaven souhlas k inkasu pro platby obědů ze strany ŠJ Vorlina, z dosavadního 25. dne v měsíci na 20. v měsíci.

Toto nastavení již neodpovídá novým možnostem našeho objednávkového systému.

První stržení inkasních plateb k novému datu provedeme 20.8.2022. 

Děkujeme za Vaši spolupráci.

 

Hana Habalová, řed. ŠJ Vorlina

 

 

 

 

Informace žákům 4ABC OA Vlašim

INFORMACE PRO ŽÁKY 4. ROČNÍKŮ OA VLAŠIM

Všichni žáci 4ABC OA Vlašim mají obědy od 28. 4. 2022 – 30. 6. 2022  odhlášené.

Obědy si mohou přihlásit pouze na tyto dny (přihlašují si již sami):

  • ve dnech 2. 5. – 4. 5. 4ABC (individuální konzultace)
  • ve dnech 16. 5. – 19. 5. 4A + 4B (ústní maturity)
  • ve dnech 23. 5. – 26. 5. 4C (ústní maturity)

Inkasní platby na měsíc květen a červen již nebudeme pro tyto žáky stahovat, aktuální přeplatky budou dostačující pro možné individuální přihlášení obědů (viz výše).

Přeplatky za stravné, které bylo hrazené převodem nebo inkasní platbou, budou vráceny zpět na účty plátců v první polovině července.

Přeplatky za stravné, hrazené v hotovosti, vyplatíme v kiosku šj.

Informace strávníkům

ZRUŠENÍ OBĚDŮ č. 2

(z důvodu personálního oslabení)

 

OD ÚTERÝ  15.2. DO ČTVRTKA 17.2. VAŘÍME POUZE OBĚD č.1.

ZA JIŽ OBJEDNANÉ OBĚDY č.2  BUDOU VYDÁNY OBĚDY č.1.

V PŘÍPADĚ, ŽE ZMĚNU NA OBĚD č.1 NEBUDETE CHTÍT, VÁMI ZVOLENÝ OBĚD č. 2 SI ODHLAŠTE.

 

Děkujeme za pochopení.

14. 2. 2022

Informace k výdeji obědů

Upozornění pro strávníky o způsobu výdeje obědů

VSTUP DO JÍDELNY V I. PATŘE JE POVOLEN POUZE ŽÁKŮM, STUDENTŮM A ZAMĚSTNANCŮM ZŠ VORLINA A OA VLAŠIM (při prezenční výuce).

Vstup do jídelen je možný pouze za dodržení daných hygienických podmínek (zakrytí nosu a úst, dezinfekce, větrání, rozestupy mezi stoly, splnění podmínky bezinfekčnosti dané mimořádným opatřením – pro cizí strávníky, atd.).

KAŽDÁ osoba je POVINNA si při vstupu do budovy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

Toto neplatí při konzumaci potravin a nápojů.

Výdej stravy:

pro žáky, studenty a zaměstnance ZŠ a OA – v jídelně v I. patře od 10,30 – 14,00 hodin

               pro cizí strávníky a žáky na distanční výuce – v jídelně v přízemí od 11,00 – 12,00 hodin dle rozdělení skupin pracující /ostatní.

VÝDEJ OBĚDŮ PŘI NÁHLÉM ONEMOCNĚNÍ A V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY
Třídě, která nastoupí na distanční výuku, budou obědy na toto období odhlášeny (sdělí ZŠ). Pokud budete mít zájem dotované obědy v tomto období odebírat, je nutné si oběd znovu přihlásit talefonicky (737 985 878) nebo e-mailem (ji.vorlina@tiscali.cz).
Žáci, kteří náhle onemocní a již si nestačí odhlásit oběd do požadované doby 6:30 hodin si oběd mohou v tento první den vyzvednout a obědy v dalších dnech své nepřítomnosti ve škole odhlásit.
Výdej obědů:
do VLASTNÍCH JÍDLONOSIČŮ - po předešlém nahlášení vyzvednutí oběda (do 10,30 hodin) v přízemí šj, dveře č. 2 od 11,00 - 12,00 hodin
do JEDNORÁZOVÝCH NÁDOB ZA ÚHRADU (9,00 Kč, z personálních a hygienických důvodů ) – bez předešlého nahlášení a vyzvednutí po 12,00 hodině.

Upozorňujeme však, že osoba, které byla nařízena karanténa nebo byla umístěna do izolace, nemůže jít osobně jídlo vyzvednout.

Platby stravného a přihlašování a odhlašování stravy doporučujeme provádět bezkontaktně.

Pokladní hodiny:

PO – PÁ:   6,30 –   8,00 hodin

                14,00 – 14,30 hodin

Kontakt na pokladnu: 737 985 878, ji.vorlina@tiscali.cz

Děkujeme za pochopení. Hana Habalová, ředitelka šj

Ceny obědů od 1. 9. 2021

Ceny stravného s účinností od 1. 9. 2021

V souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, kde byly  v příloze č. 2 navýšeny finanční limity pro nákup potravin pro jednotlivé věkové kategorie, a z důvodu zvyšování cen vstupních surovin, mzdových a režijních nákladů, budou od 1. 9. 2021 navýšeny ceny obědů pro jednotlivé kategorie strávníků takto:

Obědy dotované

MŠ děti   3 –   6 let          37,00 Kč  (celodenní stravování)

                 7 – 10 let          41,00 Kč  (celodenní stravování)

ZŠ žáci     7 – 10 let          23,00 Kč

               11 – 14 let          28,00 Kč

               15 a více let       30,00 Kč

OA žáci  15 a více let       30,00 Kč

Žáci MŠ, ZŠ a SŠ platí pouze cenu potravin.

Dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb., je úhrada stravování přímo závislá na věku strávníka. Z toho vyplývá, že dítě, které dovrší v tom daném roce 7, 11 nebo 15 let, platí již celý tento školní rok vyšší částku této věkové skupiny.

Školní rok je období od 1. září do 31. srpna.

Přípravu stravy s omezením (např. bezlepkovou dietu) je nutné dohodnout osobně v kanceláři šj a doložit lékařskou zprávou.

Obědy za plnou cenu

Dětské skupiny                 52,00 Kč

(3 – 6 let)

Cizí strávníci                       72,00 Kč

Cizí strávníci hradí plnou cenu stravného včetně zisku a DPH (při závodním stravování se na úhradě podílí také jejich zaměstnavatelé dle konkrétních smluv uzavřených se Školní jídelnou).

Prosíme všechny strávníky a zákonné zástupce, aby si nastavili či upravili částky trvalých příkazů a  limitů pro inkasní platby tak, aby částka pokryla stravné na celý měsíc nebo požadované dny.

Hana Habalová, ředitelka šj

Ve Vlašimi dne 12. 8. 2021

Ceny obědů od 1. 9. 2021

Ceny obědů pro jednotlivé kategorie, s platností od 1. 9. 2021, budou zveřejněny zde, na stránkách ŠJ Vorlina, nejpozději 31.7.2021.

 

Hana Habalová, řed. šj

 

 

PŘIHLÁŠENÍ NOVÝCH STRÁVNÍKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Přihlášky nových strávníků na školní rok 2021/2022 přijímáme i v průběhu prázdnin.

Z důvodu včasného přihlášení Vašeho dítěte ke stravování je nutné zaslat do školní jídelny vyplněnou přihlášku (záložka Ke stažení, e-mailem na adresu ji.vorlina.@tiscali.cz).

Všechny přihlašovací údaje potřebné pro plynulý průběh stravování (pro internetové přihlašování/odhlašování obědů) a plateb (VS) budou následně zaslány zpět na Váš e-mail. Pouze je nutné osobně vyzvednout a uhradit v hotovosti čip, který bude ihned načten do databáze. Cena čipu je 130,00 Kč.

Zájemci, kteří dodají přihlášku osobně, obdrží veškeré potřebné údaje na místě.

Pokud budete pro své dítě žádat přípravu bezlepkové diety, je nutné navštívit šj osobně (zákonní zástupci).

V případě dotazů nás kontaktujte na tel.č. 737 985 878.

VRÁCENÍ PŘEPLATKŮ ZA STRAVNÉ

Do pátku 9. 7 2021 bude proveden hromadný příkaz pro vrácení přeplatků na účty plátců, kteří posílají zálohy na stravné trvalým/jednorázovým příkazem a inkasní platbou. Vzhledem k velkým částkám přeplatků budou tyto platby převáděny zpět na Vaše účty v průběhu několika dnů.  

Plátce, kteří obdrží přeplatky zpět na své účty upozorňujeme, že nejpozději do 15. srpna 2021 bude nutné opět tyto zálohy nastavit (pokud máte limitované období příkazu) nebo provést jednorázový příkaz, aby byly obědy dětem přihlášeny již od 1. 9. 2021.

Po připsání Vaší platby na účet školní jídelny (do 31. 8.2021) budou obědy automaticky přihlášeny již od středy 1. 9. 2021, tzn. v případě zájmu o odběr obědů až v pozdějších dnech nového školního roku je nutné obědy včas odhlásit.

Přeplatky vzniklé z hotovostních plateb ve školním roce 2020/2021 budou ponechány na účtech žáků (s výjimkou žáků končících 9.roč. ZŠ a 4.roč. OA). Na vyžádání tyto přeplatky vrátíme, nejlépe na e-mailem zaslané číslo účtu.

Přihlášení obědů z přeplatků (v novém školním roce 2021/2022) nebude, bez Vašeho požadavku, provádět šj automaticky.

ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ NA STŘEDU 30. 6. 2021

ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ ŽÁKŮM ZŠ a OA 

 

Odhlášení obědů na středu 30. 6. 2021 bude možné provést či nahlásit NEJPOZDĚJI v PONDĚLÍ 28. 6. 2021 do 6:00

(strava.cz) nebo do 6:30 hodin (telefonicky).

 

Pozdější odhlášky nebudou uznány a provedeny.

Informace pro žáky OA Vlašim

Obědy od 24. 5. 2021

 

Žákům 1. – 3. ročníků OA jsme od 24. 5. 2021 přihlásili hromadně obědy (podmínkou je uhrazené stravné).  Pokud o obědy nebudete mít zájem, je nutné si je včas odhlásit.

Výběr obědů provádějte v aplikaci strava.cz (do středy 11.00 hodin na další týden), objednání a výběr na objednávkovém boxu na jídelně nebude možný.

Platby obědů v hotovosti nepřijímáme. Pro platby převodem Vám sdělíme VS a č. účtu šj.

 

Do jídelny mohou vstoupit pouze strávníci přihlášení k odběru oběda.

Provoz ŠJ od 17. 5. 2021

Informace k provozu školní jídelny od 17. 5. 2021

Školní jídelna bude nadále otevřena pouze pro žáky ZŠ a zaměstnance ZŠ a OA.

Všichni žáci 1. a 2. stupně jsou od pondělí 17. 5. přihlášeni ke stravování (podmínkou je uhrazené stravné). Pokud o obědy nebudete mít zájem, je nutné si je včas odhlásit.

Obědy na červen se budou přihlašovat již dle pravidel školní jídelny v běžném provozu, tzn. po připsání Vaší platby. Pokud jste platby z důvodu větších přeplatků již pozastavili, můžete si obědy na další období přihlásit v aplikaci strava.cz, nebo nás kontaktovat a obědy přihlásíme.

Vstup do jídelny je možný pouze s rouškou či respirátorem, nadále jsou platná zvýšená hygienická opatření (dezinfekce rukou při vstupu do jídelny, pravidelná dezinfekce stolů, obslužný výdej obědů, dodržování rozestupů a počet osob u stolu).

14. 5. 2021

 

 

 

Provoz ŠJ od 3. 5. 2021

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 2. STUPNĚ ZŠ A MŠ VORLINA

 

Žáci 2. stupně, kteří nastoupí od 3. května 2021 do školy, mají obědy v týdnech, kdy budou přítomni ve škole, automaticky přihlášeny. Pokud o stravování nebudete mít zájem, je nutné si obědy včas odhlásit.

Od 3. 5. – 7. 5. a v dalších týdnech prezenční výuky:

6.A, 6.C, 7.A, 7.C, 8.A, 8.C

 

Od 10. 5. – 14. 5. a v dalších týdnech prezenční výuky:

6.B, 7.B, 8.B, 9.A, 9.B

 

Všem dětem z MŠ Vorlina bylo od pondělí 3. 5. přihlášeno stravování. Pokud dítě nenastoupí do školky, je nutné stravu včas odhlásit.

 

Přihlašování a výdej obědů pro ostatní žáky na distanční výuce je nadále možný za stejných podmínek jako v minulém období (předchozí informace strávníkům).

 

 

Provoz ŠJ od 12. 4. 2021

INFORMACE PRO RODIČE A STRÁVNÍKY

 

PŘEDŠKOLNÍ DĚTI z MŠ (dle seznamu MŠ) mají od pondělí 12. dubna přihlášenou stravu. Odhlašování stravy provádějí rodiče.

 

ŽÁCI I. STUPNĚ, kteří nastoupí od pondělí 12. dubna do školy, budou mít obědy automaticky přihlášeny. Pokud o stravu nebudete mít zájem, je nutné si ji odhlásit. Obědy jsme přihlásily hromadně dle tříd, pouze v ty dny, kdy budou žáci ve škole, tzn.:

 

od 12. – 16. 4. a v dalších týdnech rotační prezenční výuky:

 1.B, 1.D, 2.A, 3.A, 3.C, 4.B, 5.A, 5.C a přípravná třída

 

od 19. -  23.4. a v dalších týdnech rotační prezenční výuky:

1.A, 1.C, 2.B, 2.C, 3.B, 4.A, 4.C, 5.B a přípravná třída.

 

 

ŽÁCI I. a II. STUPNĚ, kteří mají distanční výuku, budou mít obědy na tyto dny automaticky odhlášeny.

V případě zájmu obědy odebírat si je musí znovu telefonicky či emailem přihlásit.

Výdej těchto obědů bude prováděn od 11,00 – 13,30 hodin u dveří č. 2 na rampě ŠJ (zadní nádvoří školy).

 

ŽÁCI OA mají obědy automaticky odhlášeny.

V případě zájmu obědy odebírat si je musí znovu telefonicky či emailem přihlásit.

Výdej těchto obědů bude prováděn od 11,00 – 13,30 hodin u dveří č. 2 na rampě ŠJ (zadní nádvoří školy).

 

ZAMĚSTNANCŮM ZŠ budou obědy automaticky odhlašovány. Přihlašování obědů provádějí telefonicky či emailem.

 

ZAMĚSTNANCI OA si obědy odhlašují i přihlašují individuálně. Přihlašování obědů provádějí telefonicky či emailem.

 

Vstup do školní jídelny je povolen pouze přítomným žákům ZŠ a zaměstnancům ZŠ a OA.

Provoz školní jídelny se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb (např. rozestupy mezi stoly, max. počet strávníků u jednoho stolu, atd.).

Nadále platí zvýšená hygienická opatření (respirátory, dezinfekce).

 

 

šj

 

INFORMACE K PROVOZU ŠJ OD 1. 3. - 11. 4. 2021

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

 

Vážení rodiče a strávníci,

s ohledem na nová vládní nařízení, jsme od 1. 3. – 21. 3., 22.3. - 26.3., 29.3. - 9.4. 2021 odhlásili obědy dětem z MŠ Vorlina, žákům ze ZŠ Vorlina a OA Vlašim.

Obědy žákům ZŠ a OA v době této výuky je možné znovu telefonicky či emailem objednat a vyzvedávat u výdejního okénka v době od 11,00 – 13,30 hodin (dveře č. 2 na rampě ŠJ).

Zaměstnanci ZŠ a OA, kteří vyučují distančně ze školy, a žáci rodičů IZS, kteří budou přítomni ve škole, se mohou stravovat v jídelně v době od 11,00 – 13,30 hodin.

Výdej objednané stravy pro ostatní cizí strávníky bude probíhat dle nastavených pravidel v určených dobách, tzn.

pracující: od 11,00 – 11,30 hodin  

ostatní:   od  11,30 – 12,00 hodin

 

Hana Habalova, řed. šj

28. 2. 2021

 

 

Provoz ŠJ

 

Od 1.2.2021 vaříme opět dva druhy jídel.

 

Obědy mohou odebírat ve školní jídelně v týdnu 11.1. - 15.1., 18.1. - 22.1., 25.1. - 28.1., 1.2. - 5.2.2021 pouze děti z přípravných tříd, žáci 1. a 2. tříd ZŠ a přítomní zaměstnanci škol.

Ostatní žáci ZŠ Vorlina  a OA Vlašim mají obědy na tyto týdny odhlášeny.

Zaměstnanci ZŠ Vorlina a OA Vlašim si obědy odhlašují sami.

 

Výdej obědů:

ZŠ Vorlina - dle rozvrhů a přítomnosti jednotlivých tříd

OA Vlašim - dle rozvrhů a přítomnosti jednotlivých tříd 

MŠ + DS - dle nastavených pravidel

CIZÍ strávníci - dle nastavených pravidel (vchod č.2 na rampě šj)

pracující: 11,00 - 11,30 hodin

ostatní: 11,30 - 12,00 hodin

 

Pro žáky ZŠ Vorlina a OA Vlašim, kteří mají distanční výuku, je nadále možný pouze odběr s sebou

do vlastních nádob od 10,30 - 12,00 hodin (vchod č. 2 na rampě šj)

do jednorázových nádob (8,50 Kč) od 12,00 - 14,00 hodin (vchod č.2 na rampě šj).

Oběd je nutné si znovu objednat telefonicky nebo emailem.

 

Žákům, kteří mají výuku ve škole a onemocní, je možné v první den nepřítomnosti oběd vyzvednout v době od 10,30 - 12,00 hodin do vlastních nádob, nebo od 12,00 - 14,00 hodin do zakoupených jednorázových nádob (8,50 Kč). Z hygienických důvodů již nelze oběd vydat do vlastních nádob.

šj

Provoz ŠJ od 14.12.2020

Od pondělí 14.12. školní jídelna opět vaří pro všechny své strávníky.

 

Výdej obědů:

ZŠ Vorlina - dle rozvrhů a docházky jednotlivých tříd

OA Vlašim - dle rozvrhů a docházky jednotlivých tříd

MŠ + DS - výdej dle nastavených pravidel

Cizí strávníci - výdej dle nastavených pravidel před uzavřením šj (vchod č.2 na rampě šj)

pracující: 11,00 - 11,30 hodin

ostatní :   11,30 - 12,00 hodin

 

Pro žáky ZŠ Vorlina a OA Vlašim, kteří mají distanční výuku, je nadále možný pouze odběr s sebou           

do vlastních nádob: 10,30 - 12,00 hodin (vchod č.2 na rampě šj)

do jednorázových nádob (8,50 Kč): 12,00 - 14,00 hodin (vchod č.2 na rampě šj).

Oběd je nutné si znovu objednat telefonicky nebo emailem.

 

Žákům, kteří mají výuku ve škole a jsou první den nemocní, je možné oběd vyzvednout u dveří č.2 na rampě šj v době od 10,30 - 12,00 hodin (do vlastních nádob), nebo od 12,00 - 14,00 do nádob šj (8,50 Kč, již nelze z hygienických důvodů do vlastních nádob).

 

Obědy od pondělí 14.12.2020 si strávníci opět odhlašují individuálně.

 

šj

Provoz ŠJ Vorlina ve dnech 8.12. - 11.12.2020

Vážení rodiče a naši strávníci,
školní jídelna bude v tomto týdnu, ve dnech 8.12. - 11.12., otevřena v omezeném provozu.
Budeme připravovat stravu pouze pro děti MŠ Vorlina a dětské skupiny.
Důvodem je nedostatečné personální obsazení (pokračující karanténa).
Provoz v plném rozsahu, tak aby byly zajištěny všechny požadavky a nařízení pro stravovací služby poskytované školní jídelnou, bude opět možný od pondělí 14.12.2020.
Všichni strávníci, kromě dětí z MŠ Vorlina, mají obědy na tyto dny odhlášené.
Obědy od pondělí 14.12.2020 si strávníci opět odhlašují individuálně.

Děkujeme za pochopení.
Hana Habalová, řed. šj
Ve Vlašimi dne 7.12.2020

Zvolte stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5