ŠJ Vorlina

Ceny obědů od 1. 9. 2021

Ceny stravného s účinností od 1. 9. 2021

V souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, kde byly  v příloze č. 2 navýšeny finanční limity pro nákup potravin pro jednotlivé věkové kategorie, a z důvodu zvyšování cen vstupních surovin, mzdových a režijních nákladů, budou od 1. 9. 2021 navýšeny ceny obědů pro jednotlivé kategorie strávníků takto:

Obědy dotované

MŠ děti   3 –   6 let          37,00 Kč  (celodenní stravování)

                 7 – 10 let          41,00 Kč  (celodenní stravování)

ZŠ žáci     7 – 10 let          23,00 Kč

               11 – 14 let          28,00 Kč

               15 a více let       30,00 Kč

OA žáci  15 a více let       30,00 Kč

Žáci MŠ, ZŠ a SŠ platí pouze cenu potravin.

Dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb., je úhrada stravování přímo závislá na věku strávníka. Z toho vyplývá, že dítě, které dovrší v tom daném roce 7, 11 nebo 15 let, platí již celý tento školní rok vyšší částku této věkové skupiny.

Školní rok je období od 1. září do 31. srpna.

Přípravu stravy s omezením (např. bezlepkovou dietu) je nutné dohodnout osobně v kanceláři šj a doložit lékařskou zprávou.

Obědy za plnou cenu

Dětské skupiny                 52,00 Kč

(3 – 6 let)

Cizí strávníci                       72,00 Kč

Cizí strávníci hradí plnou cenu stravného včetně zisku a DPH (při závodním stravování se na úhradě podílí také jejich zaměstnavatelé dle konkrétních smluv uzavřených se Školní jídelnou).

Prosíme všechny strávníky a zákonné zástupce, aby si nastavili či upravili částky trvalých příkazů a  limitů pro inkasní platby tak, aby částka pokryla stravné na celý měsíc nebo požadované dny.

Hana Habalová, ředitelka šj

Ve Vlašimi dne 12. 8. 2021

Ceny obědů od 1. 9. 2021

Ceny obědů pro jednotlivé kategorie, s platností od 1. 9. 2021, budou zveřejněny zde, na stránkách ŠJ Vorlina, nejpozději 31.7.2021.

 

Hana Habalová, řed. šj

 

 

PŘIHLÁŠENÍ NOVÝCH STRÁVNÍKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Přihlášky nových strávníků na školní rok 2021/2022 přijímáme i v průběhu prázdnin.

Z důvodu včasného přihlášení Vašeho dítěte ke stravování je nutné zaslat do školní jídelny vyplněnou přihlášku (záložka Ke stažení, e-mailem na adresu ji.vorlina.@tiscali.cz).

Všechny přihlašovací údaje potřebné pro plynulý průběh stravování (pro internetové přihlašování/odhlašování obědů) a plateb (VS) budou následně zaslány zpět na Váš e-mail. Pouze je nutné osobně vyzvednout a uhradit v hotovosti čip, který bude ihned načten do databáze. Cena čipu je 130,00 Kč.

Zájemci, kteří dodají přihlášku osobně, obdrží veškeré potřebné údaje na místě.

Pokud budete pro své dítě žádat přípravu bezlepkové diety, je nutné navštívit šj osobně (zákonní zástupci).

V případě dotazů nás kontaktujte na tel.č. 737 985 878.

VRÁCENÍ PŘEPLATKŮ ZA STRAVNÉ

Do pátku 9. 7 2021 bude proveden hromadný příkaz pro vrácení přeplatků na účty plátců, kteří posílají zálohy na stravné trvalým/jednorázovým příkazem a inkasní platbou. Vzhledem k velkým částkám přeplatků budou tyto platby převáděny zpět na Vaše účty v průběhu několika dnů.  

Plátce, kteří obdrží přeplatky zpět na své účty upozorňujeme, že nejpozději do 15. srpna 2021 bude nutné opět tyto zálohy nastavit (pokud máte limitované období příkazu) nebo provést jednorázový příkaz, aby byly obědy dětem přihlášeny již od 1. 9. 2021.

Po připsání Vaší platby na účet školní jídelny (do 31. 8.2021) budou obědy automaticky přihlášeny již od středy 1. 9. 2021, tzn. v případě zájmu o odběr obědů až v pozdějších dnech nového školního roku je nutné obědy včas odhlásit.

Přeplatky vzniklé z hotovostních plateb ve školním roce 2020/2021 budou ponechány na účtech žáků (s výjimkou žáků končících 9.roč. ZŠ a 4.roč. OA). Na vyžádání tyto přeplatky vrátíme, nejlépe na e-mailem zaslané číslo účtu.

Přihlášení obědů z přeplatků (v novém školním roce 2021/2022) nebude, bez Vašeho požadavku, provádět šj automaticky.

ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ NA STŘEDU 30. 6. 2021

ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ ŽÁKŮM ZŠ a OA 

 

Odhlášení obědů na středu 30. 6. 2021 bude možné provést či nahlásit NEJPOZDĚJI v PONDĚLÍ 28. 6. 2021 do 6:00

(strava.cz) nebo do 6:30 hodin (telefonicky).

 

Pozdější odhlášky nebudou uznány a provedeny.

Informace pro žáky OA Vlašim

Obědy od 24. 5. 2021

 

Žákům 1. – 3. ročníků OA jsme od 24. 5. 2021 přihlásili hromadně obědy (podmínkou je uhrazené stravné).  Pokud o obědy nebudete mít zájem, je nutné si je včas odhlásit.

Výběr obědů provádějte v aplikaci strava.cz (do středy 11.00 hodin na další týden), objednání a výběr na objednávkovém boxu na jídelně nebude možný.

Platby obědů v hotovosti nepřijímáme. Pro platby převodem Vám sdělíme VS a č. účtu šj.

 

Do jídelny mohou vstoupit pouze strávníci přihlášení k odběru oběda.

Provoz ŠJ od 17. 5. 2021

Informace k provozu školní jídelny od 17. 5. 2021

Školní jídelna bude nadále otevřena pouze pro žáky ZŠ a zaměstnance ZŠ a OA.

Všichni žáci 1. a 2. stupně jsou od pondělí 17. 5. přihlášeni ke stravování (podmínkou je uhrazené stravné). Pokud o obědy nebudete mít zájem, je nutné si je včas odhlásit.

Obědy na červen se budou přihlašovat již dle pravidel školní jídelny v běžném provozu, tzn. po připsání Vaší platby. Pokud jste platby z důvodu větších přeplatků již pozastavili, můžete si obědy na další období přihlásit v aplikaci strava.cz, nebo nás kontaktovat a obědy přihlásíme.

Vstup do jídelny je možný pouze s rouškou či respirátorem, nadále jsou platná zvýšená hygienická opatření (dezinfekce rukou při vstupu do jídelny, pravidelná dezinfekce stolů, obslužný výdej obědů, dodržování rozestupů a počet osob u stolu).

14. 5. 2021

 

 

 

Provoz ŠJ od 3. 5. 2021

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 2. STUPNĚ ZŠ A MŠ VORLINA

 

Žáci 2. stupně, kteří nastoupí od 3. května 2021 do školy, mají obědy v týdnech, kdy budou přítomni ve škole, automaticky přihlášeny. Pokud o stravování nebudete mít zájem, je nutné si obědy včas odhlásit.

Od 3. 5. – 7. 5. a v dalších týdnech prezenční výuky:

6.A, 6.C, 7.A, 7.C, 8.A, 8.C

 

Od 10. 5. – 14. 5. a v dalších týdnech prezenční výuky:

6.B, 7.B, 8.B, 9.A, 9.B

 

Všem dětem z MŠ Vorlina bylo od pondělí 3. 5. přihlášeno stravování. Pokud dítě nenastoupí do školky, je nutné stravu včas odhlásit.

 

Přihlašování a výdej obědů pro ostatní žáky na distanční výuce je nadále možný za stejných podmínek jako v minulém období (předchozí informace strávníkům).

 

 

Provoz ŠJ od 12. 4. 2021

INFORMACE PRO RODIČE A STRÁVNÍKY

 

PŘEDŠKOLNÍ DĚTI z MŠ (dle seznamu MŠ) mají od pondělí 12. dubna přihlášenou stravu. Odhlašování stravy provádějí rodiče.

 

ŽÁCI I. STUPNĚ, kteří nastoupí od pondělí 12. dubna do školy, budou mít obědy automaticky přihlášeny. Pokud o stravu nebudete mít zájem, je nutné si ji odhlásit. Obědy jsme přihlásily hromadně dle tříd, pouze v ty dny, kdy budou žáci ve škole, tzn.:

 

od 12. – 16. 4. a v dalších týdnech rotační prezenční výuky:

 1.B, 1.D, 2.A, 3.A, 3.C, 4.B, 5.A, 5.C a přípravná třída

 

od 19. -  23.4. a v dalších týdnech rotační prezenční výuky:

1.A, 1.C, 2.B, 2.C, 3.B, 4.A, 4.C, 5.B a přípravná třída.

 

 

ŽÁCI I. a II. STUPNĚ, kteří mají distanční výuku, budou mít obědy na tyto dny automaticky odhlášeny.

V případě zájmu obědy odebírat si je musí znovu telefonicky či emailem přihlásit.

Výdej těchto obědů bude prováděn od 11,00 – 13,30 hodin u dveří č. 2 na rampě ŠJ (zadní nádvoří školy).

 

ŽÁCI OA mají obědy automaticky odhlášeny.

V případě zájmu obědy odebírat si je musí znovu telefonicky či emailem přihlásit.

Výdej těchto obědů bude prováděn od 11,00 – 13,30 hodin u dveří č. 2 na rampě ŠJ (zadní nádvoří školy).

 

ZAMĚSTNANCŮM ZŠ budou obědy automaticky odhlašovány. Přihlašování obědů provádějí telefonicky či emailem.

 

ZAMĚSTNANCI OA si obědy odhlašují i přihlašují individuálně. Přihlašování obědů provádějí telefonicky či emailem.

 

Vstup do školní jídelny je povolen pouze přítomným žákům ZŠ a zaměstnancům ZŠ a OA.

Provoz školní jídelny se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb (např. rozestupy mezi stoly, max. počet strávníků u jednoho stolu, atd.).

Nadále platí zvýšená hygienická opatření (respirátory, dezinfekce).

 

 

šj

 

INFORMACE K PROVOZU ŠJ OD 1. 3. - 11. 4. 2021

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

 

Vážení rodiče a strávníci,

s ohledem na nová vládní nařízení, jsme od 1. 3. – 21. 3., 22.3. - 26.3., 29.3. - 9.4. 2021 odhlásili obědy dětem z MŠ Vorlina, žákům ze ZŠ Vorlina a OA Vlašim.

Obědy žákům ZŠ a OA v době této výuky je možné znovu telefonicky či emailem objednat a vyzvedávat u výdejního okénka v době od 11,00 – 13,30 hodin (dveře č. 2 na rampě ŠJ).

Zaměstnanci ZŠ a OA, kteří vyučují distančně ze školy, a žáci rodičů IZS, kteří budou přítomni ve škole, se mohou stravovat v jídelně v době od 11,00 – 13,30 hodin.

Výdej objednané stravy pro ostatní cizí strávníky bude probíhat dle nastavených pravidel v určených dobách, tzn.

pracující: od 11,00 – 11,30 hodin  

ostatní:   od  11,30 – 12,00 hodin

 

Hana Habalova, řed. šj

28. 2. 2021

 

 

Provoz ŠJ

 

Od 1.2.2021 vaříme opět dva druhy jídel.

 

Obědy mohou odebírat ve školní jídelně v týdnu 11.1. - 15.1., 18.1. - 22.1., 25.1. - 28.1., 1.2. - 5.2.2021 pouze děti z přípravných tříd, žáci 1. a 2. tříd ZŠ a přítomní zaměstnanci škol.

Ostatní žáci ZŠ Vorlina  a OA Vlašim mají obědy na tyto týdny odhlášeny.

Zaměstnanci ZŠ Vorlina a OA Vlašim si obědy odhlašují sami.

 

Výdej obědů:

ZŠ Vorlina - dle rozvrhů a přítomnosti jednotlivých tříd

OA Vlašim - dle rozvrhů a přítomnosti jednotlivých tříd 

MŠ + DS - dle nastavených pravidel

CIZÍ strávníci - dle nastavených pravidel (vchod č.2 na rampě šj)

pracující: 11,00 - 11,30 hodin

ostatní: 11,30 - 12,00 hodin

 

Pro žáky ZŠ Vorlina a OA Vlašim, kteří mají distanční výuku, je nadále možný pouze odběr s sebou

do vlastních nádob od 10,30 - 12,00 hodin (vchod č. 2 na rampě šj)

do jednorázových nádob (8,50 Kč) od 12,00 - 14,00 hodin (vchod č.2 na rampě šj).

Oběd je nutné si znovu objednat telefonicky nebo emailem.

 

Žákům, kteří mají výuku ve škole a onemocní, je možné v první den nepřítomnosti oběd vyzvednout v době od 10,30 - 12,00 hodin do vlastních nádob, nebo od 12,00 - 14,00 hodin do zakoupených jednorázových nádob (8,50 Kč). Z hygienických důvodů již nelze oběd vydat do vlastních nádob.

šj

Provoz ŠJ od 14.12.2020

Od pondělí 14.12. školní jídelna opět vaří pro všechny své strávníky.

 

Výdej obědů:

ZŠ Vorlina - dle rozvrhů a docházky jednotlivých tříd

OA Vlašim - dle rozvrhů a docházky jednotlivých tříd

MŠ + DS - výdej dle nastavených pravidel

Cizí strávníci - výdej dle nastavených pravidel před uzavřením šj (vchod č.2 na rampě šj)

pracující: 11,00 - 11,30 hodin

ostatní :   11,30 - 12,00 hodin

 

Pro žáky ZŠ Vorlina a OA Vlašim, kteří mají distanční výuku, je nadále možný pouze odběr s sebou           

do vlastních nádob: 10,30 - 12,00 hodin (vchod č.2 na rampě šj)

do jednorázových nádob (8,50 Kč): 12,00 - 14,00 hodin (vchod č.2 na rampě šj).

Oběd je nutné si znovu objednat telefonicky nebo emailem.

 

Žákům, kteří mají výuku ve škole a jsou první den nemocní, je možné oběd vyzvednout u dveří č.2 na rampě šj v době od 10,30 - 12,00 hodin (do vlastních nádob), nebo od 12,00 - 14,00 do nádob šj (8,50 Kč, již nelze z hygienických důvodů do vlastních nádob).

 

Obědy od pondělí 14.12.2020 si strávníci opět odhlašují individuálně.

 

šj

Provoz ŠJ Vorlina ve dnech 8.12. - 11.12.2020

Vážení rodiče a naši strávníci,
školní jídelna bude v tomto týdnu, ve dnech 8.12. - 11.12., otevřena v omezeném provozu.
Budeme připravovat stravu pouze pro děti MŠ Vorlina a dětské skupiny.
Důvodem je nedostatečné personální obsazení (pokračující karanténa).
Provoz v plném rozsahu, tak aby byly zajištěny všechny požadavky a nařízení pro stravovací služby poskytované školní jídelnou, bude opět možný od pondělí 14.12.2020.
Všichni strávníci, kromě dětí z MŠ Vorlina, mají obědy na tyto dny odhlášené.
Obědy od pondělí 14.12.2020 si strávníci opět odhlašují individuálně.

Děkujeme za pochopení.
Hana Habalová, řed. šj
Ve Vlašimi dne 7.12.2020

UZAVŘENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY - ZMĚNA

Vážení rodiče a naši strávníci,

z důvodu trvající karantény většiny zaměstnankyň nebude jídelna v týdnu od 7.12. – 11.12.2020 schopna zajistit stravování pro žáky ZŠ Vorlina a OA Vlašim, ani dalším „dospělým“ strávníkům.

Na základě povolení činnosti KHS (v pondělí 7.12.) a po dohodě se zřizovatelem jsme schopny zajistit, z důvodu personálního oslabení, pouze stravování pro děti z MŠ Vorlina a dětských skupin Montessori Vlašim (8.12. – 11.12.2020).

Všichni strávníci, kromě dětí z MŠ Vorlina, mají obědy v týdnu od 8.12. – 11.12.2020 odhlášené.

V případě příznivého vývoje bude provoz školní jídelny pro všechny strávníky obnoven v pondělí 14.12.2020.

Z rozhodnutí KHS a v součinnosti se zřizovatelem bude provedena dezinfekce prostor školní kuchyně a jídelny.

 

Omlouváme se všem strávníkům za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení a podporu.

 

Hana Habalová, ředitelka šj

Ve Vlašimi dne 4.12.2020

UZAVŘENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vážení zákonní zástupci, žáci a ostatní naši strávníci,

na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Benešově bude školní jídelna Vorlina uzavřena od středy 2.12. do pondělí 7.12.2020 včetně, z důvodu karanténních opatření.

Po tuto dobu mají všichni strávníci hromadně odhlášené obědy.

V případě, že bude nutné toto uzavření prodloužit, Vás budeme opět v pondělí 7.12. informovat.

Informace sdělíme na webových stránkách jídelny, v aplikaci strava.cz a informativním emailem.

Děkujeme za pochopení.

                                                     Hana Habalová, ředitelka ŠJ Vorlina

 

Ve Vlašimi dne 1.12.2020

Provoz ŠJ od 30.11.2020

INFORMACE K PROVOZU ŠJ OD 30.11.2020

Vaříme pouze oběd č.1.

Žáci I. stupně a 9. tříd  mají obědy přihlášené od 30.11.2020.

Žáci 6. – 8. tříd mají obědy přihlášené v těchto termínech:

30.11. –   4.12.  6ABC, 8AB

  7.12. – 11.12.  7ABC, 8C

14.12. – 18.12.  6ABC, 8AB

21.12. – 22.12.  7ABC, 8C

Žáci OA Vlašim 1. – 3. ročníku mají obědy v týdnu od 30.11. – 4.12.2020 hromadně odhlášené.

Žáci OA Vlašim 4. tříd pokračují v individuálním odhlašování obědů.

Zaměstnanci ZŠ a OA Vlašim mají od 12/2020 obědy opět hromadně přihlašované a následně si je dle potřeby odhlašují již sami.

Způsob odhlašování zůstal nezměněn.

 

Vstup do školní jídelny mají povolen pouze žáci a zaměstnanci, kteří mají výuku ve škole.

 

Výdej obědů pro žáky v první den nemoci, kteří mají výuku ve škole, bude prováděn v přízemí školní jídelny u dveří č.2. (vstup z rampy) od 10,30 – 12,00 do vlastních nádob. V jiném čase pouze do jednorázových nádob zakoupených na místě (8,50 Kč).

Odběr obědů pro žáky v rámci distanční výuky je i nadále možný pouze z výdejního okénka po předchozím telefonickém či emailovém objednání. Výdej od 10,30 – 12,00 hodin do vlastních nádob, později do jednorázových (8,50 Kč).

Pro ostatní strávníky z řad veřejnosti se způsob přihlašovaní a výdej obědů nemění.

 

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY OD 18.11.2020

PŘIHLÁŠENÍ A VÝDEJ OBĚDŮ OD 18.11.2020

 

Žáci, kteří mají od 18.11. výuku ve škole (přípravná třída, 1. a 2. třídy), mají od tohoto dne přihlášeny obědy až do konce listopadu. Obědy na prosinec přihlašujeme po připsání Vašich plateb na účet školní jídelny. Pokud jste si platby pozastavily, musíte si obědy na následující období přihlásit sami v aplikaci strava.cz ze vzniklých přeplatků, nebo nám svůj požadavek napsat či zavolat. Inkasní platby budeme strhávat k 25.11. Výdej obědů v jídelně bude pouze pro žáky výše uvedených tříd a zaměstnance škol.

Žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem (výukou z domova) školní jídelna nadále umožní odběr obědů v rámci školního stravování za dotovanou cenu. Jelikož všem těmto žákům (3. – 9.třídy ZŠ a 1. – 4. třídy OA Vlašim) odhlašujeme obědy vždy na následující týden hromadně, je nutné si oběd v případě zájmu opětovně telefonicky či emailem přihlásit. Obědy budou vydávány pouze z výdejního okénka (v přízemí školní jídelny u dveří č.2) do vlastních nádob nebo do jednorázových obalů, které si u nás můžete zakoupit v hodnotě 8,50 Kč. Výdej obědů bude od 12,00 – 13,30 hodin.

Zaměstnancům ZŠ Vorlina a OA Vlašim byly obědy v listopadu odhlášeny. V případě zájmu si oběd musí telefonicky či emailem přihlásit. Výdej obědů bude v jídelně nebo do jídlonosičů dle domluvy.

Výdej stravy cizím strávníkům bude nadále probíhat dle nastavených pravidel.

 

Děkujeme za pochopení

 

PROVOZ ŠJ OD 14.10.2020

INFORMACE O PROVOZU ŠKOLNÍ JÍDELNY OD 14.10.2020

Od 14.10.2020 vaří školní jídelna pouze oběd č. 1.

Nově upravený jídelníček na dny 14.10. – 16.10.2020 a 19.10. – 23.10.2020 je na stránkách ji.vorlina@tiscali.cz.

ŽÁKŮM

S účinností od 14.10.2020 – 25.10.2020 budou obědy vydávány v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat v prostorách školní jídelny v době od 11,00 – 13,30 hodin, za dodržení přijatých pravidel pro provoz stravovacích služeb.

Všem žákům ZŠ Vorlina a OA Vlašim budou obědy na období od 14.10.2020 – 23.10.2020 odhlášeny.

Žáci si oběd, v případě zájmu, musí znovu přihlásit (emailem, telefonicky), nejpozději do 6,30 hodin na daný den.

V období podzimních prázdnin, tj. od 26.10. – 30.10.2020, bude oběd všem žákům odhlášen.

CIZÍM STRÁVNÍKŮM

výdej s sebou

S účinností od 14.10.2020 – 3.11.2020 budou obědy cizím strávníkům z řad veřejnosti vydávány v přízemí školní jídelny (vstup z rampy, dveře č.2). Pracujícím od 11,00 – 11,30 hodin a ostatním od 11,35 – 12,00 hodin.

ZAMĚSTNANCŮM ŠKOL

výdej s sebou i v prostorách šj

 

Zaměstnancům ZŠ Vorlina budou na období od 14.10. – 23.10.2020 obědy odhlášeny.

V případě zájmu si obědy musí znovu přihlásit (emailem, telefonicky) a obědy budou předávány u vstupních dveří do ŠJ (z chodby ZŠ) v době od 11,00 – 12,00 hodin, nebo v prostorách školní jídelny v době od 11,00 - 13,30 hodin.

V období podzimních prázdnin, tj. od 26.10. – 30.10.2020, budou zaměstnancům ZŠ Vorlina obědy odhlášeny.

 

 

Zaměstnanci OA Vlašim si obědy v období od 14.10. – 23.10.2020 odhlašují individuálně.

Výdej obědů pro zaměstnance OA Vlašim bude probíhat v přízemí školní jídelny (vstup z rampy, dveře č.5), nebo v prostorách školní jídelny v době od 11,00 – 13,30 hodin.

 

V období podzimních prázdnin, tj. od 26.10. – 30.10.2020, budou zaměstnancům OA Vlašim obědy odhlášeny.

 

 

Hana Habalová, ředitelka šj

 

 

OPRAVA PŘIHLÁŠENÍ OBĚDŮ ŽÁKŮM 2. STUPNĚ ZŠ

OPRAVA CHYBNÉHO ODHLÁŠENÍ ŽÁKŮ 2. STUPNĚ ve dnech 12. – 16.10.2020

Vážení rodiče a žáci,

omlouváme se Vám za chybné odhlášení žáků 6ABC a 8ABC z obědů v týdnu 12.10. – 16.10.2020.

Těmto žákům měly obědy zůstat přihlášené. Chybu jsme již napravily a obědy jsou zpět přihlášené dle původních požadavků (oběd č.1/ oběd č.2).

Naopak žákům 7ABC a 9AB byly obědy na týden 12.10. – 16.10.2020 již odhlášeny.

Žáci, kteří si budou chtít oběd v době distanční výuky odebrat, musí oběd na požadovaný den opětovně přihlásit, ale již pouze emailem či telefonicky. Nejpozději do 6,30hodin. Původní objednávky s vybraným druhem jídla máme vytištěné. Cena oběda je stejná jako při běžné (prezenční) výuce.

Výdej obědů do vlastních nádob bude probíhat v době od 12,00 – 12,30 hodin v přízemí školní jídelny (vstup z rampy na nádvoří, dveře č.2).

Omlouváme se za vzniklé komplikace.

Hana Habalová, ředitelka ŠJ

11.10.2020

 

Zvolte stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5