ŠJ Vorlina

Distanční výuka - výdej obědů

VÝDEJ OBĚDŮ V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY

žákům 2. stupně ZŠ

Žákům 7ABC a 9AB byly v týdnu od 12. – 16.10.2020 ODHLÁŠENY obědy.

Má-li žák zájem obědy v týdnu distanční výuky odebírat, je nutné provést opětovné objednání (e-mailem či telefonicky), nejpozději do 6,30 hodin na požadovaný den. V aplikaci strava.cz již objednávku nebude možné provést. Cena oběda je stejná jako při běžné výuce.

Vaše původní objednávky druhu oběda máme vytištěné, stačí si pouze objednat oběd na konkrétní den.

Obědy budou vydávány v malé jídelně v přízemí školní jídelny (vstup z rampy, dveře č.2) v době od 12,00 – 12,30 hodin.

Ostatním žákům 2. stupně zůstaly obědy přihlášené dle jejich požadavků.

V týdnu od 19. – 23.10.2020 budou obědy hromadně ODHLÁŠENÉ třídám 6ABC a 8ABC.

žákům OA Vlašim

Žáci OA Vlašim mají obědy do 25.10.2020 ODHLÁŠENÉ.

Zaměstnancům ZŠ a OA

Zaměstnanci ZŠ Vorlina a OA Vlašim si obědy přihlašují a odhlašují individuálně.

 

Hana Habalová, ředitelka šj

 

OA Vlašim - distanční výuka

2. října 2020

OA Vlašim – odběr obědů v době distanční výuky

Vážení rodiče a žáci,

z rozhodnutí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ze dne 1.10.2020 přechází žáci OA Vlašim od pondělí 5.10.2020 do neděle 18.10.2020 na distanční výuku, tzn. mají zakázanou osobní přítomnost ve škole. Z tohoto důvodu mají všichni žáci OA Vlašim po tuto dobu ODHLÁŠENÉ obědy.

Zaměstnanci OA Vlašim si obědy po dobu distanční výuky odhlašují a přihlašují individuálně.

Hana Habalová, ředitelka šj

PLATBY OBĚDŮ V HOTOVOSTI

PŘÍJEM HOTOVOSTNÍCH PLATEB OD ŽÁKŮ ZŠ A OA VLAŠIM

vstup vchodem č.5 ze zadního nádvoří (vchod pro žáky OA Vlašim)

PO – PÁ 7,00 – 8,00 hodin

            14,00 – 14,30 hodin

V DOBĚ VÝDEJE OBĚDŮ /10,45 – 14,00 hodin/ PLATBY NEPŘIJÍMÁME.

 

Pokud Vám pokladní hodiny nevyhovují, ZMĚŇTE si způsob platby na bezhotovostní .

Změnu je nutné nahlásit a doložit šj (e-mailem).

 

PŘÍJEM HOTOVOSTNÍCH PLATEB OD OSTATNÍCH STRÁVNÍKŮ A ZÁJEMCŮ (RODIČE ŽÁKŮ)

vstup vchodem č. 2 ze zadního nádvoří (vchod pro cizí strávníky)

V posledních 5 pracovních dnech měsíce, v době od 10,00 – 10,45 hodin.

 

VÝDEJ OBĚDŮ OD 1.9.2020

VÝDEJ OBĚDŮ A PŘÍJEM HOTOVOSTNÍCH PLATEB OD 1.9.2020

Od 1.9.2020 se v obou částech jídelny budou vydávat pouze obědy žákům a zaměstnancům ZŠ Vorlina a OA Vlašim. Nikdo jiný nebude mít povolen vstup do jídelny.

Ostatní strávníci budou odebírat obědy v přízemí školní jídelny, tak jako v jarních měsících.

Cukrářské a další objednávky budou předávány také v přízemí školní jídelny.

Pro hotovostní platby obědů budou vymezeny pokladní hodiny (od 7.9.2020).

 

Hana Habalová, řed. ŠJ Vorlina

 

PLATBY OBĚDŮ V HOTOVOSTI

V návaznosti na situaci, kdy jídelna v době jarního nouzového režimu nepřijímala hotovostní platby od svých strávníků, žádáme rodiče a strávníky, kteří si obědy dosud takto hradí o zvážení změny této platby na bezhotovostní.

Děkujeme za pochopení.

H. Habalová, řed.šj

 

 

PŘIHLÁŠENÍ A VÝBĚR OBĚDŮ V TÝDNU 1.9. - 4.9.2020

Od 1.9.2020 mají hromadně přihlášené obědy (školní jídelnou) všichni strávníci, kteří si zajistili platby za obědy již v průběhu srpna (trvalým příkazem, včasným souhlasem k inkasu). I smluvní odběratelé (úhrada fakturou) jsou přihlášeni již od 1.9.2020.

Pokud v tento den ještě Vaše dítě nepůjde na oběd, nezapomeňte oběd včas odhlásit. 

 

Výdej obědů dne 1.9.2020 bude přizpůsoben odchodům žáků z vyučování dle jejich rozvrhů.

 

Z přeplatků z minulho školního roku nepřihlašujeme obědy automaticky.

 

Z důvodu ještě stále se přihlašujících žáků budeme v týdnu od 1.9. - 4.9.2020 vařit pouze jeden druh hlavního jídla.

Dva druhy jídel, kromě pátků, budeme opět nabízet od 7. 9 2020.

 

Hana Habalová, řed. ŠJ Vorlina

 

PŘESTUP ŽÁKŮ NA JINOU ŠKOLU

ŽÁCI PŘECHÁZEJÍCÍ NA OA VLAŠIM A JINÉ ŠKOLY

Žáci 9. ročníku, kteří budou pokračovat ve studiu na OA Vlašim a nadále se budou chtít stravovat v naší školní jídelně, nemusí podávat přihlášku ke stravování opětovně, ale jejich zákonní zástupci musí přestup potvrdit písemně (e-mailem do 15.7.2020). Pouze se provede přepis školy a identifikačního média (karta, čip) v evidenci strávníka. VS pro další platby zůstane stejný.

 

Ostatní podmínky stravování se nemění do ukončení studia na OA Vlašim (viz. Vnitřní řád ŠJ Vorlina).

 

Zákonní zástupci žáků 5. ročníku, kteří přestupují na jiné školy, musí také písemně e-mailem potvrdit ukončení stravování a zrušit zasílání záloh na stravné (po vrácení přeplatků do 10.7.2020).

100,- Kč za vrácený bezkontaktní čip je možné vyplatit pouze v hotovosti v kiosku šj, proti podpisu přijetí zálohy a po odepsání čipu z konta strávníka.

Děkujeme, kolektiv šj.

Cena oběda pro cizí strávníky

S platností od 1. července 2020  bude navýšena cena oběda pro kategorii strávníků Cizí - dospělí (zaměstnanci MŠ, OA, ZŠ a  odběratelských firem, důchodci a ostatní strávníci z řad veřejnosti) na částku 65,00 Kč.

 

Hana Habalová, řed. ŠJ Vorlina

VRÁCENÍ PŘEPLATKŮ

Do pátku 10. 7 2020 bude proveden hromadný příkaz k vrácení přeplatků na účty plátců, kteří posílají zálohy na stravné trvalým/jednorázovým příkazem či jim jsou strhávány zálohy inkasní platbou. Plátce, kteří obdrží přeplatky zpět na své účty upozorňujeme, že nejpozději do 15. srpna 2020 bude nutné opět tyto zálohy nastavit (pokud máte limitované období příkazu) nebo provést jednorázový příkaz, aby mohly děti na oběd již 1. 9. 2020.

Po připsání Vaší platby na účet školní jídelny (do 30. 8.2020) budou obědy automaticky přihlášeny již od 1. 9. 2020.

Přeplatky vzniklé z hotovostních plateb ve školním roce 2019/2020 budou ponechány na účtech žáků (s výjimkou žáků končících 9.roč. ZŠ a 4.roč. OA). Na vyžádání tyto přeplatky vrátíme.

Přihlášení obědů z přeplatků (v novém školním roce) nebude, bez Vašeho požadavku, provádět šj.

VÝDEJ OBĚDŮ OD 29.6.2020

  Od pondělí 29.6.2020 opět vydáváme obědy v jídelně.

 

MODRÁ jídelna

11,00 - 11,30 hodin PRACUJÍCÍ 

11,35 - 12,00 hodin OSTATNÍ STRÁVNÍCI

 

ORANŽOVÁ jídelna

11,30 - 12,00 hodin tábor ŠAMPION (děti + dospělí)

 

VÝDEJ OBĚDŮ ŽÁKŮM 26.6.2020

Žáci I. stupně, kteří si neodhlásily oběd na pátek 26.6.2020 nejpozději v pondělí v 6,00 hodin, mají oběd přihlášený a mohou si jej vyzvednout v tuto dobu:

 8:45 hodin  1. roč.

                    2. roč.

                    3.AB

9:00 hodin   3.C

                    4. roč.

                    5. roč.

  Děti obdrží obědový balíček (pizza šunková, pomerančové pitíčko 250ml, Kinder Maxi King), se kterým budou hned odcházet ze šj (nikdo nebude oběd konzumovat u stolu). 

Ostatní žáci nebudou mít povolen vstup do jídelny.

 

Všem dětem přejeme krásné prázdniny a 1. září se těšíme opět v jídelně na viděnou.

                                                                                                                     kolektiv kuchařek       

 

 

PŘIHLÁŠKY NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Přihlášky nových strávníků na školní rok 2020/2021 přijímáme do 24.7.2020 a v srpnu v týdnu od 10.8. - 14.8.2020.

Zájemci obdrží při předání podepsané  přihlášky veškeré potřebné údaje. Čip se platí na místě, v hotovosti, v kiosku šj. Cena čipu je na nový školní rok 130,00 Kč.

Pokud zákonný zástupce nemůže přihlášku předat osobně, lze zaslat naskenovanou vyplněnou a podepsanou přihlášku na e-mail školní jídelny ji.vorlina@tiscali.cz. Všechny přihlašovací údaje potřebné pro plynulý průběh stravování a plateb budou následně zaslány zpět na Váš e-mail. Pouze je nutné osobně vyzvednout a uhradit v hotovosti čip, který bude ihned načten do databáze a po jeho načtení je možné odebrat oběd (možné zakoupit ve výše uvedených termínech + 15.8. - 19.8. a 29.,30.8.2020).

Pokud budete žádat o dietní stravování, je nutné navštívit šj osobně (zákonní zástupci) a vše prokonzultovat na místě.

Děkujeme.

Přihláška pro žáky ZŠ a OA (docx 16,96 kB)

PŘIHLÁŠKA MŠ 2020/2021

Přihlášky nových strávníků na školní rok 2020/2021 přijímáme do 24.7.2020 a v srpnu v týdnu od 10.8. - 14.8.2020.

Zájemci obdrží při předání podepsané přihlášky veškeré potřebné údaje. Čip se platí na místě, v hotovosti, v kiosku šj. Cena čipu je na nový školní rok 130,00 Kč.

Pokud zákonný zástupce nemůže přihlášku předat osobně, lze zaslat naskenovanou vyplněnou a podepsanou přihlášku na e-mail školní jídelny ji.vorlina@tiscali.cz. Všechny přihlašovací údaje potřebné pro plynulý průběh stravování a plateb budou následně zaslány zpět na Váš e-mail. Pouze je nutné osobně vyzvednout a uhradit v hotovosti čip, který bude ihned načten do databáze a po jeho načtení je možné odebrat oběd (možné zakoupit ve výše uvedených termínech + 15.8. - 19.8. a 29.,30.8.2020).

Pokud budete žádat o dietní stravování, je nutné navštívit šj osobně (zákonní zástupci) a vše prokonzultovat na místě.

Děkujeme.

Přihláška MŠ 2020/2021 (docx 16,95 kB)

PŘIHLÁŠKA MŠ cizí 27.7. - 31.7.2020

Informace ke stravování v době prázdninového provozu MŠ Vorlina

v týdnu od 27.7. – 31.7.2020

  • Přihlášku je možné stáhnout na www.sjvorlina.cz nebo předá MŠ Vorlina.

  • Na základě podané přihlášky ŠJ přihlásí dítě k celodennímu stravování.

    Věk dítěte: 3 – 6 let 37,00 Kč /185,00 Kč

    7 – 10 let 41,00 Kč /205,00 Kč.

  • Platbu zasílejte dle pokynů na přihlášce.

  • Přihlášení dítěte ke stravování je závazné, nevyzvednuté obědy propadnou.

    Hana Habalová, řed. šj

PŘIHLÁŠKA MŠ cizí 27.7. - 31.7.2020 (docx 17,30 kB)

INFORMACE K ZAHÁJENÍ PROVOZU ŠJ VORLINA

ke stravování žáků 9. tříd ZŠ a maturitních ročníků OA Vlašim


Provoz školní jídelny pro žáky ZŠ Vorlina a OA Vlašim bude obnoven 11. 5. 2020 v souladu se „Souborem hygienických pokynů pro školy a školská zařízení“ vydaném dne 2. 5. 2020 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a v souladu s „ Harmonogramem uvolňování v oblasti školství“, viz. www.msmt.cz.


Žáci se budou stravovat ve stejných skupinách, ve kterých jsou zařazeni ve třídách, za dodržení hygienických a bezpečnostních opatřeních.

V každé části jídelny se vždy bude stravovat pouze jedna skupina žáků (max. 15 osob).

Vařit budeme pouze jeden druh jídla.

 

Časová docházka žáků

Pro žáky 9. ročníku je vyčleněna oranžová část jídelny, s výdejní dobou 12,30 – 13, 15 hodin.

Pro žáky OA Vlašim je vyčleněna modrá část jídelny, s výdejní dobou pro 1. skupinu 11,00 – 11,45 a pro 2. skupinu 13,30 – 14,00 hodin.


Vstup a odchod z jídelny, výdej obědů

Každý žák u vstupu do jídelny použije dezinfekci na ruce!!!


Do jídelny vstupuje s rouškou na obličeji, ta zakrývá ústa i nos. Roušku odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití do vlastního sáčku.

Směr pohybu žáků v jídelně je daný a vyznačený, včetně povinných rozestupů. Označena jsou i předem daná místa u stolu. Usazení a odchod od stolu jednotlivých skupin bude prováděno dle určených pokynů.


Další důležité pokyny a informace:

Sazby DPH pro cizí strávníky

Sazby DPH pro strávníky ŠJ

S účinností od 1. května 2020 dochází ke změně sazeb DPH u stravování poskytovaného cizím strávníkům školními jídelnami.

Stravování na jídelně (stravování formou stravovací služby) je přeřazeno ze sazby 15% DPH na sazbu 10% DPH.

Pro výdej jídel do jídlonosičů a výdej jídel pro vývoz bez následného výdeje (dodání zboží) se sazba DPH nemění, zůstává stále 15% .

Ceny obědů se v důsledku těchto změn nemění.

PLATBY ZA OBĚDY

21. 4. 2020

 

PLATBY ZA OBĚDY

Vážení rodiče a strávníci,

školní jídelna již nebude strhávat inkasní platby z Vašich účtů na obědy do konce školního roku. Stejně tak i Ti z Vás, kteří nám zasíláte pravidelné platby trvalým příkazem, můžete tyto příkazy na zbylé měsíce v tomto školním roce pozastavit či zcela zrušit. Přeplatky vzniklé k dnešnímu dni jsou dostačující i pro možné přihlášení obědů v květnu a červnu (budeme ZDE informovat).

Těm žákům, kteří se do konce června již ve školní jídelně stravovat nebudou, budou přeplatky zaslány zpět na účty plátců po ukončení pololetí, nejpozději do 10. července 2020.

Žákům, kteří si obědy platili v hotovosti, nebudeme vzniklé přeplatky z důvodu mimořádných opatření vyplácet v kiosku ŠJ. Prosíme, kontaktujte nás na tel.č. 737 985 878 a další kroky si domluvíme.

V případě dotazů nám volejte na výše uvedené tel. číslo.

Děkujeme.

 

Uživatelské jméno - ZMĚNA

Informace strávníkům

Změna uživatelského jména

Vážení strávníci,

v rámci zkvalitňování našich služeb jsme přešli na nový program, díky čemuž ale došlo ke změně uživatelského jména u vybraných strávníků pro přístup do aplikace strava.cz a objednávkového terminálu v jídelně. Jedná se o strávníky s častým (duplicitním) příjmením.

Program těmto strávníkům přiřadil k jejich stávajícímu uživatelskému jménu číslo 1.

Změnu musí provést tito strávníci:

(číselné značení = evidenční číslo strávníka v zasílaném měsíčním přehledu ŠJ či VS pro platby).

z přípravné třídy: 5188, 5012,

z mateřské školy: 5152, 5176, 5126, 5188, 5141, 5127, 5151,

ze základní školy: 3446, 5037, 5033, 4278, 4963, 3461, 3462, 3833, 5067, 5109, 3892, 5104, 3893, 5048, 3441, 5025, 5006, 4956, 3655, 3871, 4906, 5098, 4600, 4059, 3904, 5074, 4721, 4498, 5082, 3703,

z OA Vlašim: 5186,

cizí strávníci: 5084, 5008, 5206, 5208, 5196, 4105, 4107, 4968, 4980.

 

Nastavená hesla pro přístup do aplikace zůstávají stejná.

 

Děkujeme za Vaši spolupráci a pochopení.

 

 

Změna jídelního lístku v týdnu 16.3. - 20.3.2020

Změny (silně vyznačené) oproti původnímu jídelnímu lístku (www.sjvorlina a v aplikaci strava.cz).

ZMĚNA JÍDELNÍHO LÍSTKU

16.3. PONDĚLÍ

BEZE ZMĚNY

17.3. ÚTERÝ

BEZE ZMĚNY

18.3. STŘEDA

Čočka na kyselo, učňovský párek, zelný salát s křenem + BLP dieta

19.3. ČTVRTEK

Kuřecí plátek zapečený se sýrem, bramborová kaše, čerstvá paprika + BLP dieta

20.3. PÁTEK

BEZE ZMĚNY

Zvolte stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5