ŠJ Vorlina

PŘIHLÁŠKA MŠ cizí 27.7. - 31.7.2020

Informace ke stravování v době prázdninového provozu MŠ Vorlina

v týdnu od 27.7. – 31.7.2020

  • Přihlášku je možné stáhnout na www.sjvorlina.cz nebo předá MŠ Vorlina.

  • Na základě podané přihlášky ŠJ přihlásí dítě k celodennímu stravování.

    Věk dítěte: 3 – 6 let 37,00 Kč /185,00 Kč

    7 – 10 let 41,00 Kč /205,00 Kč.

  • Platbu zasílejte dle pokynů na přihlášce.

  • Přihlášení dítěte ke stravování je závazné, nevyzvednuté obědy propadnou.

    Hana Habalová, řed. šj

PŘIHLÁŠKA MŠ cizí 27.7. - 31.7.2020 (docx 17,30 kB)

INFORMACE K ZAHÁJENÍ PROVOZU ŠJ VORLINA

ke stravování žáků 9. tříd ZŠ a maturitních ročníků OA Vlašim


Provoz školní jídelny pro žáky ZŠ Vorlina a OA Vlašim bude obnoven 11. 5. 2020 v souladu se „Souborem hygienických pokynů pro školy a školská zařízení“ vydaném dne 2. 5. 2020 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a v souladu s „ Harmonogramem uvolňování v oblasti školství“, viz. www.msmt.cz.


Žáci se budou stravovat ve stejných skupinách, ve kterých jsou zařazeni ve třídách, za dodržení hygienických a bezpečnostních opatřeních.

V každé části jídelny se vždy bude stravovat pouze jedna skupina žáků (max. 15 osob).

Vařit budeme pouze jeden druh jídla.

 

Časová docházka žáků

Pro žáky 9. ročníku je vyčleněna oranžová část jídelny, s výdejní dobou 12,30 – 13, 15 hodin.

Pro žáky OA Vlašim je vyčleněna modrá část jídelny, s výdejní dobou pro 1. skupinu 11,00 – 11,45 a pro 2. skupinu 13,30 – 14,00 hodin.


Vstup a odchod z jídelny, výdej obědů

Každý žák u vstupu do jídelny použije dezinfekci na ruce!!!


Do jídelny vstupuje s rouškou na obličeji, ta zakrývá ústa i nos. Roušku odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití do vlastního sáčku.

Směr pohybu žáků v jídelně je daný a vyznačený, včetně povinných rozestupů. Označena jsou i předem daná místa u stolu. Usazení a odchod od stolu jednotlivých skupin bude prováděno dle určených pokynů.


Další důležité pokyny a informace:

Sazby DPH pro cizí strávníky

Sazby DPH pro strávníky ŠJ

S účinností od 1. května 2020 dochází ke změně sazeb DPH u stravování poskytovaného cizím strávníkům školními jídelnami.

Stravování na jídelně (stravování formou stravovací služby) je přeřazeno ze sazby 15% DPH na sazbu 10% DPH.

Pro výdej jídel do jídlonosičů a výdej jídel pro vývoz bez následného výdeje (dodání zboží) se sazba DPH nemění, zůstává stále 15% .

Ceny obědů se v důsledku těchto změn nemění.

PLATBY ZA OBĚDY

21. 4. 2020

 

PLATBY ZA OBĚDY

Vážení rodiče a strávníci,

školní jídelna již nebude strhávat inkasní platby z Vašich účtů na obědy do konce školního roku. Stejně tak i Ti z Vás, kteří nám zasíláte pravidelné platby trvalým příkazem, můžete tyto příkazy na zbylé měsíce v tomto školním roce pozastavit či zcela zrušit. Přeplatky vzniklé k dnešnímu dni jsou dostačující i pro možné přihlášení obědů v květnu a červnu (budeme ZDE informovat).

Těm žákům, kteří se do konce června již ve školní jídelně stravovat nebudou, budou přeplatky zaslány zpět na účty plátců po ukončení pololetí, nejpozději do 10. července 2020.

Žákům, kteří si obědy platili v hotovosti, nebudeme vzniklé přeplatky z důvodu mimořádných opatření vyplácet v kiosku ŠJ. Prosíme, kontaktujte nás na tel.č. 737 985 878 a další kroky si domluvíme.

V případě dotazů nám volejte na výše uvedené tel. číslo.

Děkujeme.

 

Uživatelské jméno - ZMĚNA

Informace strávníkům

Změna uživatelského jména

Vážení strávníci,

v rámci zkvalitňování našich služeb jsme přešli na nový program, díky čemuž ale došlo ke změně uživatelského jména u vybraných strávníků pro přístup do aplikace strava.cz a objednávkového terminálu v jídelně. Jedná se o strávníky s častým (duplicitním) příjmením.

Program těmto strávníkům přiřadil k jejich stávajícímu uživatelskému jménu číslo 1.

Změnu musí provést tito strávníci:

(číselné značení = evidenční číslo strávníka v zasílaném měsíčním přehledu ŠJ či VS pro platby).

z přípravné třídy: 5188, 5012,

z mateřské školy: 5152, 5176, 5126, 5188, 5141, 5127, 5151,

ze základní školy: 3446, 5037, 5033, 4278, 4963, 3461, 3462, 3833, 5067, 5109, 3892, 5104, 3893, 5048, 3441, 5025, 5006, 4956, 3655, 3871, 4906, 5098, 4600, 4059, 3904, 5074, 4721, 4498, 5082, 3703,

z OA Vlašim: 5186,

cizí strávníci: 5084, 5008, 5206, 5208, 5196, 4105, 4107, 4968, 4980.

 

Nastavená hesla pro přístup do aplikace zůstávají stejná.

 

Děkujeme za Vaši spolupráci a pochopení.

 

 

Změna jídelního lístku v týdnu 16.3. - 20.3.2020

Změny (silně vyznačené) oproti původnímu jídelnímu lístku (www.sjvorlina a v aplikaci strava.cz).

ZMĚNA JÍDELNÍHO LÍSTKU

16.3. PONDĚLÍ

BEZE ZMĚNY

17.3. ÚTERÝ

BEZE ZMĚNY

18.3. STŘEDA

Čočka na kyselo, učňovský párek, zelný salát s křenem + BLP dieta

19.3. ČTVRTEK

Kuřecí plátek zapečený se sýrem, bramborová kaše, čerstvá paprika + BLP dieta

20.3. PÁTEK

BEZE ZMĚNY

Provoz ŠJ Vorlina od pondělí 16.3.2020

Od pondělí 16.3. 2020 bude Školní jídelna Vorlina zajišťovat pouze zaměstnanecké stravování, tzn. pro dosavadní odběratelské firmy a pracující.

Stravování pro seniory a ostatní strávníky, do této doby poskytované v prostorách školní jídelny, bude možné po dohodě s Charitou Vlašim zajišťovat i na dále, ale v rámci jejích služeb, tzn. rozvoz obědů domů. Podrobnosti sdělíme v pondělí 16.3. v době původně plánovaného výdeje obědů těmto strávníkům.

Ostatní činnosti školní jídelny se ruší.

 

S účinností od 14. 3. 2020 do 24. 3. 2020 do 6:00 hodin. 

Hana Habalová, ředitelka ŠJ Vorlina

 

 

Ukončení stravování dětí v MŠ Vorlina

Od pondělí 16.3.2020 nebude školní jídelna Vorlina připravovat stravu pro děti v MŠ Vorlina z důvodu jejího uzavření.

Toto rozhodnutí platí do odvolání.

 

Hana Habalová, ředitelka ŠJ Vorlina

Obědy pro zaměstnance OA Vlašim

 

Zaměstnanci OA Vlašim si nadále, až do odvolání, odhlašují a přihlašují obědy na jednotlivé dny individuálně.

 

 

PROVOZ ŠJ V DOBĚ ZAVŘENÍ ŠKOL

Vážení rodiče, žáci a naši strávníci,

po dobu uzavření ZŠ Vorlina a OA Vlašim budou dětem obědy odhlášeny.

Obědy odhlásíme po tuto dobu i zaměstnancům ZŠ Vorlina, zaměstnanci OA si obědy zatím odhlašují sami (11.3. a 12.3.). 

 

Od 11.3.2020 budeme vařit pouze oběd č.1.

Výdej obědů pro pracující bude od 11,00 - 11,30 hodin a pro ostatní strávníky od 11,30 - 12,00 hodin.

 

Hana Habalová

ŠJ Vorlina

Zvýšený výskyt střevní virózy u žáků ZŠ Vorlina

Vážení rodiče,

v pátek 10. 1. 2020 byl ve školní jídelně Vorlina proveden státní zdravotní dozor Krajskou hygienickou stanicí v Benešově, z důvodu zvýšeného výskytu gastroenteritid u žáků školy.

Tento dozor neodhalil porušení v oblasti bezpečnosti potravin ani závady v dodržování osobní a provozní hygieny ve školní jídelně.

Školní jídelna přijala zvýšená protiepidemická opatření, zejména provádění zesílené dezinfekce všech ploch, povrchů a nádobí používaného v jídelně a kuchyni.

Žádáme všechny žáky a ostatní stravující o dodržování zásad osobní hygieny při manipulaci se stravou (mytí rukou před vstupem do jídelny, odebrat jídelní příbor a skleničku pouze v počtu pro vlastní potřebu).

Děkujeme.

Hana Habalová

řed. ŠJ Vorlina

Objednání a výběr obědů

OBJEDNÁNÍ A VÝBĚR OBĚDŮ

 

Od 1.11.2012 bude možné si objednat Vámi vybraný druh jídla. Tento výběr bude možné uskutečnit na internetových stránkách www.Strava.cz.

 

Od 1.8.2018 je ve školní jídelně nainstalován OBJEDNÁVKOVÝ BOX s možností tisku náhradních stravenek.

 

V případě, že strávník zapomene kartu/čip je možné na objednávkovém terminálu, po zadání příjmení a hesla, vytisknout náhradní stravenku.

Terminál ověří, že má strávník nárok na stravu (má zaplacené a přihlášené obědy) a vytiskne POUZE 1x NÁHRADNÍ STRAVENKU.

V případě ztráty této vytištěné stravenky je nutné koupit oběd nový, tento je v programu zapsán již jako VYDANÝ.

 

V případě vzrůstajícího počtu těchto tištěných stravenek (a zjištění opakujících se strávníků) je možné tuto službu od určeného počtu (např. max. 6x) na osobu/měsíc zpoplatnit.

 

Zároveň je možné na tomto boxu provádět objednání, odhlášení a výběr obědů jako v internetové aplikaci www.strava.cz. Za stejných podmínek.

Výběr na následný týden bude možné provést týden dopředu, nejpozději však do středy do 11 hodin. V případě, že si oběd nevyberete vůbec nebo do stanoveného termínu, bude Vám automaticky objednán oběd číslo 1.

 

Upozornění: Je NUTNÉ včas zadat vstupní informace (uživatelské jméno a heslo) v kiosku školní jídelny!

PŘIHLÁŠKY NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Přihlášky nových strávníků na školní rok 2019/2020 budeme přijímat již od konce června a v průběhu celých prázdnin. Zájemci o stravování obdrží při předání podepsané přihlášky veškeré potřebné údaje v kiosku ŠJ. Cena čipu na nový školní rok se nemění, tj. 130,00 Kč. Čip i karta se platí v hotovosti na místě. Pokud strávník/zákonný zástupce nemůže vyřídit přihlášení ke stravování osobně, lze přihlášku zaslat vyplněnou, podepsanou a naskenovanou na e-mail školní jídelny ji.vorlina@tiscali.cz. 

Údaje na přihlášce je nutné vyplnit, jinak strávník nebude zařazen do databáze. Následně vám budou zaslány na uvedený e-mail přihlašovací údaje potřebné pro plynulý průběh stravování a plateb.

Pokud budete žádat o dietní stravování, je nutné navštívit ŠJ osobně (zákonní zástupci) a vše prokonzultovat na místě. Děkujeme.

 

 

Přihláška ke stravování (pdf 235,33 kB)

VRÁCENÍ PŘEPLATKŮ NA ÚČTY

Ve čtvrtek 4. 7. 2019 bude proveden hromadný příkaz k vrácení přeplatků na účty plátců, kteří si posílají nebo jim jsou strženy zálohy na stravné trvalým/jednorázovým příkazem či souhlasem k inkasu.

Plátce, kteří obdrželi přeplatky zpět upozorňujeme, že koncem srpna 2019 bude nutné na další období opět zadat trvalé příkazy /pokud máte limitované období příkazu/ nebo provést jednorázový příkaz, aby mohli strávníci na oběd již 2. 9. 2019. 

V momentě připsání Vaší platby na účet školní jídelny budou obědy automaticky přihlášeny již od 2. 9. 2019.

Přeplatky vzniklé z hotovostních plateb Vám budou vyplaceny v kiosku ŠJ.

  

ŽÁKŮM KONČÍCÍM ŠKOLNÍ DOCHÁZKU

Žádáme žáky, kteří končí školní docházku na základní škole a obchodní akademii a jejich rodiče, aby si zrušili trvalé příkazy pro platby obědů (po vrácení přeplatků 4.7.2019)

Pokud žáci ZŠ přecházejí na OA Vlašim, je nutné přestup nahlásit v kiosku ŠJ a nerušit příkaz/ souhlas k inkasu k platbám.Těmto strávníkům se z důvodu přestupu na jinou školu změní pouze VS (evidenční číslo strávníka). Ten bude nutné přepsat u plateb pro další školní rok.  

 

Žáci, kteří v tomto školním roce ukončí docházku na obědy, mohou v kiosku šj vrátit nepoškozený čip a bude jim vrácena záloha.

Žákům, kteří si hradili obědy v hotovosti a vznikl jim přeplatek, bude tento vyplacen v kiosku šj.

Na konci školního roku 2018/2019 bude všem končícím ročníkům, po vrácení přeplatků, zrušen přístup do aplikace strava.cz pro naši jídelnu.

 

Děkujeme za Vaši spolupráci a přejeme krásné prázdniny. 

 

 

 

 

 

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Ve dnech ředitelského volna, tj. 2.5. a 3.5.2019, mají žáci ZŠ Votlina a žáci 1.- 3. ročníku OA odhlášené obědy.

Zaměstnanci ZŠ Vorlina mají obědy odhlášeny také.

 

Školní jídelna Vorlina ve dnech 2.5. a 3.5.2019 vaří.

 

 

  

 

 

 

 

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

 

Vážení strávníci,
 v době velikonočních prázdnin, tj. 18. 4. - 22. 4. 2019, mají žáci a zaměstnanci ZŠ Vorlina a OA Vlašim obědy dhlášeny.
Pro ostatní strávníky a zákazníky je školní jídelna ve čtvrtek 18. 4. 2019 otevřena.

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO NA ZŠ VORLINA 5. 4. 2019

Žáci a zaměstnanci ZŠ Vorlina budou mít oběd  v pátek 5. 4. 2019 z důvodu ředitelského volna odhlášený.

Ostatní strávníci mají oběd přihlášený či odhlášený podle svých požadavků.

Školní jídelna bude v běžném provozu.

 

Zvolte stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5