ŠJ Vorlina

Ceník obědů

ŠJ Vorlina / Ceník obědů

Vnitřní řád Školní jídelny Vorlina Vlašim, příspěvková organizace

 

Ceny stravného jsou stanovené pro školní rok 2023/2024.

 CENY OBĚDŮ PLATNÉ OD 1. 7. 2023

         
 

Věková kategorie

Cena obědu

 

 

(dle věku dosaženého v daném školním roce)

 1. 9. - 31. 8.

při školní docházce

2. den a další dny nemoci, ve dnech ředitelského volna, prázdniny

 
 

Děti MŠ s celodenní docházkou 3 - 6 let

46,- Kč

X

 
 

Děti MŠ s celodenní docházkou 7 - 10 let

51,- Kč

X

 
 

Žáci 7 - 10 let

29,- Kč

75,- Kč

 
 

Žáci 11 - 14 let

33,- Kč

79,- Kč

 
 

Žáci 15 - a více let

38,- Kč

84,- Kč

 
 

Cizí strávníci

90,- Kč

X