ŠJ Vorlina

Ceník obědů

ŠJ Vorlina / Ceník obědů

 CENY OBĚDŮ PLATNÉ OD 1. 7. 2022

         
 

Věková kategorie

Cena obědů

 

 

(dle věku dosaženého v daném školním roce)

 1. 9. - 31. 8.

při školní docházce

2. den a další dny nemoci, ve dnech ředitelského volna, prázdniny

 
 

Děti MŠ s celodenní docházkou 3 - 6 let

42,- Kč

X

 
 

Děti MŠ s celodenní docházkou 7 - 10 let

47,- Kč

X

 
 

Žáci 7 - 10 let

26,- Kč

83,- Kč

 
 

Žáci 11 - 14 let

30,- Kč

83,- Kč

 
 

Žáci 15 - a více let

35,- Kč

83,- Kč

 
 

Cizí strávníci

83,- Kč

X

 

 

Ve Vlašimi dne 23.6.2022