ŠJ Vorlina

Kontakty

ŠJ Vorlina / Kontakty
    Školní jídelna: tel: 317 843 139
    Ředitelka ŠJ: Hana Habalová, tel: 734 417 770
    Stravné: Květoslava Frűblingová, tel: 737 985 878