ŠJ Vorlina

INFORMACE K ZAHÁJENÍ PROVOZU ŠJ VORLINA

Žáci OA Vlašim budou vcházet samostatným vchodem. Zaměstnanci ŠJ zajistí dodržení rozestupů při jejich vstupu do budovy a plynulý přesun do jídelny a následný pohyb po jídelně. Žáci OA odloží své tašky a batohy do určených polic a svrchní části oděvu na věšák.

NE NA OKENNÍ PARAPETY A OPĚRKY ŽIDLÍ!

 

K výdejovému okénku přistupují žáci jednotlivě. Zde jim personál vydá na jídelním tácu kompletní oběd včetně nápoje a příboru. Po skončení konzumace oběda žák vloží celý tác do okénka pro příjem použitého nádobí, který pracovnice školní jídelny odeberou až po odstoupení žáka od okénka. Ten odchází z jídelny označeným směrem, s možností opětovné dezinfekce rukou.

Odchod a příchod žáků ZŠ bude organizován v součinnosti se zaměstnanci ZŠ.

Odchod žáků OA z budovy školní jídelny bude prováděn dle pokynů zaměstnanců školní jídelny provádějící dohled v době výdeje obědů. Při odchodu z areálu ZŠ a ŠJ Vorlina budou žáci OA Vlašim dodržovat platná nařízení.

 

Porušení těchto nařízení ze strany žáků může vést k jejich vyloučení z docházky do školní jídelny. Dohled nad dodržováním stanovených pravidel v době výdeje obědů bude provádět zaměstnanec školní jídelny (v odstupu od žáků).

Po odchodu každé skupiny bude provedena dezinfekce jídelny.

Zaměstnanci ŠJ po celou dobu výdeje obědů budou používat ochranné štíty, roušky a jednorázové rukavice.

 

Přihlašování stravy

Školní jídelna obdrží od ZŠ seznamy žáků, kteří budou docházet na obědy.Strávníci, či zákonní zástupci, si budou stravu pouze odhlašovat přes přihlašovací portál nebo na email: ji.vorlina@tiscali.cz nebo telefonicky na čísle +420 737 985 87.

 

Výdej stravy pro cizí strávníky

Výdej stravy pro cizí strávníky bude probíhat nadále formou výdejního okénka, tedy do vlastních jídlonosičů, výdejem pro rozvoz do výdejen (firmám) a rozvozem na adresu (seniorům). Výdejní místo je stejné, ze zadního traktu budovy školní jídelny (přístup z rampy). Výdejní doba je 11,00 – 11,30 hodin.

 

 

Tento upravený provoz je s platností do konce školního roku 2019/2020.

 

Při jakékoliv změně vás budeme ihned informovat.

Děkujeme za pochopení.

Hana Habalová, řed.

publikováno 11.5.2020