ŠJ Vorlina

PŘESTUP ŽÁKŮ NA JINOU ŠKOLU

ŽÁCI PŘECHÁZEJÍCÍ NA OA VLAŠIM A JINÉ ŠKOLY

Žáci 9. ročníku, kteří budou pokračovat ve studiu na OA Vlašim a nadále se budou chtít stravovat v naší školní jídelně, nemusí podávat přihlášku ke stravování opětovně, ale jejich zákonní zástupci musí přestup potvrdit písemně (e-mailem do 15.7.2020). Pouze se provede přepis školy a identifikačního média (karta, čip) v evidenci strávníka. VS pro další platby zůstane stejný.

 

Ostatní podmínky stravování se nemění do ukončení studia na OA Vlašim (viz. Vnitřní řád ŠJ Vorlina).

 

Zákonní zástupci žáků 5. ročníku, kteří přestupují na jiné školy, musí také písemně e-mailem potvrdit ukončení stravování a zrušit zasílání záloh na stravné (po vrácení přeplatků do 10.7.2020).

100,- Kč za vrácený bezkontaktní čip je možné vyplatit pouze v hotovosti v kiosku šj, proti podpisu přijetí zálohy a po odepsání čipu z konta strávníka.

Děkujeme, kolektiv šj.

publikováno 28.6.2020
vytvořilo Anawe