ŠJ Vorlina

PŘIHLÁŠENÍ NOVÝCH STRÁVNÍKŮ

    

     Přihlášení nových strávníků ve školním roce 2016/ 2017

bude možné provést v týdnu od 22.8.2016, v případě potřeby i dříve.

Je potřeba vyplnit a podepsat zákonným zástupcem přihlášku s potřebnými údaji strávníka

( jméno apříjmení, adresa, datum narození, kontakt na zákonného zástupce - tel.č., e-mailová adresa), kterou

obdržíte v kiosku ŠJ a na které se uvede i způsob úhrady obědů - v hotovosti, trvalým příkazem, souhlasem

k inkasu (nutné uvést č.účtu).

Platba obědů je zálohová, vzniklé přeplatky se vrací dle Řádu ŠJ.

Každý strávník si musí zakoupit kartu, nebo čip, které jsou nutné pro výdej obědů.

 

Bližší informace na tel.č.   737 985 878 , 734 417 770

 

   Hana Habalová

   ředitelka ŠJ Vorlina

 

     

     

    

      

publikováno 5.8.2016
vytvořilo Anawe