ŠJ Vorlina

Sazby DPH pro cizí strávníky

Sazby DPH pro strávníky ŠJ

S účinností od 1. května 2020 dochází ke změně sazeb DPH u stravování poskytovaného cizím strávníkům školními jídelnami.

Stravování na jídelně (stravování formou stravovací služby) je přeřazeno ze sazby 15% DPH na sazbu 10% DPH.

Pro výdej jídel do jídlonosičů a výdej jídel pro vývoz bez následného výdeje (dodání zboží) se sazba DPH nemění, zůstává stále 15% .

Ceny obědů se v důsledku těchto změn nemění.

publikováno 6.5.2020
vytvořilo Anawe