ŠJ Vorlina

VRÁCENÍ PŘEPLATKŮ

Do pátku 10. 7 2020 bude proveden hromadný příkaz k vrácení přeplatků na účty plátců, kteří posílají zálohy na stravné trvalým/jednorázovým příkazem či jim jsou strhávány zálohy inkasní platbou. Plátce, kteří obdrží přeplatky zpět na své účty upozorňujeme, že nejpozději do 15. srpna 2020 bude nutné opět tyto zálohy nastavit (pokud máte limitované období příkazu) nebo provést jednorázový příkaz, aby mohly děti na oběd již 1. 9. 2020.

Po připsání Vaší platby na účet školní jídelny (do 30. 8.2020) budou obědy automaticky přihlášeny již od 1. 9. 2020.

Přeplatky vzniklé z hotovostních plateb ve školním roce 2019/2020 budou ponechány na účtech žáků (s výjimkou žáků končících 9.roč. ZŠ a 4.roč. OA). Na vyžádání tyto přeplatky vrátíme.

Přihlášení obědů z přeplatků (v novém školním roce) nebude, bez Vašeho požadavku, provádět šj.

publikováno 27.6.2020
vytvořilo Anawe